DISTRIBUIȚI

Comitetul de Monitorizare al Programului Transnațional Dunărea (desfăşurat la Podgorica, Muntenegru, în perioada 21-22 martie a.c.) a selectat pentru finanțare 22 dintre cele 128 de propuneri de proiecte depuse în cadrul celui de-al doilea apel lansat de program.

În 18 dintre cele 22 de proiecte selectate participă 37 de organizații din România, 3 dintre acestea îndeplinind rolul de lider de proiect. Astfel, România se situează pe locul 2 ca rată de participare între cele 9 state membre partenere în program.

Bugetul FEDR solicitat de cele 22 de proiecte este în valoare de 34,7 mil euro FEDR, 13,6% fiind însumat de beneficiarii din România. Contribuția maximă a UE va fi de maximum 85%. În conformitate cu prevederile OG 29/2015, partenerii români care nu sunt finanțați integral de la bugetul de stat vor primi cofinanțare națională în valoare de 13% din bugetul propriu eligibil în cadrul proiectului.

De asemenea, Comitetul de Monitorizare a aprobat și evaluarea eligibilității propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelului ,,Seed Money Facility” dedicat inițiativelor de tip ,,capital de început”, care vizează teme pre-stabilite de Coordonatorii Ariilor Prioritare ale Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). Dintre cele 65 de propuneri depuse, 62 au fost declarate eligibile (11 coordonate de Lideri de proiect din România) și urmează a fi supuse evaluării tehnice. Rezultatele finale vor fi dispnibile în a doua jumătate a lunii iulie.

Mai multe informații vor fi publicate pe site-ul programului.

***

• Programul Transnațional Dunărea are ca principal obiectiv stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, conservarea patrimoniului natural și cultural din regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon.

• Programul Transnaţional Dunărea finanţează proiecte de cooperare transnaţională în conformitate cu priorităţile Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).

• Concentrarea geografică a programului corespunde zonei vizate de Strategia UE pentru Regiunea Dunării si include regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Germania- landurile Bavaria și Baden Wurttenberg, România, Slovacia şi Slovenia) finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), trei ţări candidate (Bosnia-Herţegovina, Serbia şi Muntenegru) finanțate din Instrumentul de Asistență pentru Pre-aderare (IPA) și două state terțe (Republica Moldova și Ucraina care participă cu 4 oblasturi la program) finanțate din Instrumentul European de Vecinătate (ENI).

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rolul de Autoritate Națională și Punct Național de Contact pentru acest program. Autoritatea de Management și Secretariatul Comun sunt localizate la Budapesta, Ungaria, în cadrul Ministerului Economiei Naționale.

• Beneficiarii eligibili sunt: autorități locale/regionale/naționale, organisme de drept public, grupări europene de cooperare teritorială (GECT), organizații internaționale și organisme private, inclusiv IMM-uri din toate județele țării.

• Cel de-al doilea apel de proiecte a fost lansat în data de 09 mai 2017 și a avut termen de depunere 6 iunie 2017.

• Apelul ,,Seed Money Facility” a fost lansat în data de 2 octombrie 2017 și a avut termen de depunere 7 decembrie 2017.