DISTRIBUIȚI

Guvernul României a aprobat în cadrul ședinței de marți, 24 iulie 2018, nota privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României. Nota face parte din categoria documentelor programatice prin intermediul cărora Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de instituție care asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor, urmărește, în mod sistematic, stadiul îndeplinirii obligației României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de transpunere a legislației europene în cea națională.

În documentul menționat se regăsesc și evoluțiile favorabile aferente ultimului ciclu decizional (perioada 18 iunie – 19 iulie 2018). În perioada de referință, Comisia Europeană a clasat 3 proceduri de infringement, care se adaugă celor 24 de cauze clasate de instituție de la începutul anului în curs, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a pronunțat vreo hotărâre de condamnare a României pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat membru și nu a aplicat sancțiuni pecuniare statului român, în condițiile în care au fost notificate Comisiei Europene măsurile naționale pentru transpunerea a 13 directive UE.

În materialul elaborat sunt prezentate, grupate pe instituții competente în domeniile care fac obiectul sesizărilor, măsurile necesare pentru evitarea sesizării Curții de Justiție a Uniunii Europene și pentru evitarea pronunțării unor hotărâri de condamnare a statului român. De asemenea, se regăsesc în cadrul documentului și directivele cu termen de transpunere împlinit, care nu au fost transpuse integral, dar care nu fac obiectul unor proceduri de infringement, precum și directivele al căror termen de transpunere se împlinește până la sfârșitul anului 2018 sau pe parcursul anului 2019.

Nota conține informații actualizate la data de 19 iulie 2018 și privește 45 de proceduri de infringement. Dintre acestea, în cazul a 21 de proceduri, mai trebuie derulate doar acțiunile finale în vederea clasării.

„România realizează progrese semnificative în procesul de transpunere a legislației europene. Implicarea activă a Guvernului Românei și a tuturor instituțiilor de linie a contribuit în mod direct la scăderea considerabilă a numărului procedurilor de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva statului român. Prin comparație, la nivelul anilor 2014 -2017 media procedurilor de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva României era de 58, cu un nivel maximal de 68 de proceduri aferente anului 2014. Printr-o mai bună conștientizare a particularităților acestor proceduri și printr-un dialog consistent pe care îl avem cu reprezentanții Comisiei, reușim să notificăm instituției europene tot mai multe acte normative interne care asigură transpunerea directivelor“, a precizat Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene.

Informații suplimentare

Conform atribuțiilor legale, Ministerul Afacerilor Externe avizează proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și asigură coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor. Totodată, prin intermediul Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, instituția noastră asigură și reprezentarea juridică în acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisia Europeană împotriva statului român.

Aceste atribuții nu presupun însă realizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a activităților efective de transpunere a legislației europene în legislația națională, acestea fiind în sarcina exclusivă a instituțiilor competente în domeniile care fac obiectul de reglementare al fiecărei directive europene.

Instituția noastră a elaborat și elaborează constant documente programatice privind transpunerea legislației europene (ex. Planul anual de transpunere a directivelor UE), a urmărit și urmărește în mod sistematic stadiul îndeplinirii obligației de transpunere, informând în mod corespunzător instituțiile responsabile (în cadrul reuniunilor săptămânale, organizate la nivel de secretar de stat, ale Comitetului de coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene, prin intermediul notelor de informare regăsite periodic pe agenda ședințelor de guvern, precum și prin intermediul Grupului de Lucru Contencios UE, a grupurilor de lucru și reuniunilor organizate pe subiecte tematice, alături de scrisori oficiale înaintate instituțiilor implicate în procesul de transpunere a actelor legislative ale Uniunii Europene) în legătură cu necesitatea transpunerii în termen a directivelor, pe baza unui calendar ferm privind intrarea în vigoare a actelor normative naționale de transpunere, asumat de instituțiile cu responsabilități în transpunere. Ministerul Afacerilor Externe și ministrul delegat pentru Afaceri Europene nu au atribuții în stabilirea și instituirea, în locul instituțiilor responsabile, a măsurilor care asigură transpunerea corespunzătoare a directivelor.