DISTRIBUIȚI

La solicitarea cititorilor, ziarulrealitatea.ro vă prezintă actele şi taxele necesare: ACTE PENTRU AVIZ •Cerere tip de la Serviciul Relaţii cu Publicul •Documentaţie tehnică pentru contorizare individuală (2 exemplare) •Actul de vânzare-cumpărare al apartamentului (copie) •Actul de identitate al titularului contractului apartamentului (copie) •Adeverinţă tip eliberată de Asociaţia de proprietari, semnată de preşedinte şi administrator, cu numele în clar şi stampilă (1 ex.) •Document montare centrală sau boiler (dacă este cazul) Documentele se depun la Ghişeul 6 – Departament Tehnic Proiectare Program de primire a documentelor: de LUNI până JOI, între orele 09.00 şi 12.00 Se achită o taxă de avizare de 124,63 lei ACTE PENTRU CONTRACT •Cerere tip de la Serviciul Vânzări-Contracte (se depune la Registratura Apă Canal) •Actul de vânzare-cumpărare al apartamentului (copie) •Actul de identitate al titularului contractului apartamentului (copie) •Adeverinţă tip eliberată de Asociaţia de proprietari •Document montare centrală sau boiler (dacă este cazul) •Avizul de contorizare individuală eliberat de Apă Canal (copie) Documentele se depun la Serviciul Vânzări-Contracte. Pentru branşarea şi contorizarea individuală se completează o cerere tip de la Serviciul Relaţii cu Publicul, la care se anexează o copie dupa Avizul de contorizare emis de Apă Canal. Se achită o taxă de 230,94 lei, reprezentând cota parte la distribuitorul montat de Apă Canal (160,12 lei) şi taxa de montare/sigilare contor (70,82 lei). Branşarea în distribuitor şi montarea contorului se face numai de personalul Apă Canal, în baza unor procese verbale, după obţinerea avizului şi depunerea documentelor pentru contract. În cazul cuplării pe cont propriu sunteţi consideraţi consumatori frauduloşi şi veţi fi sancţionaţi ca atare.