DISTRIBUIȚI

Activitate din cadrul Proiectului cultural-educaţional interjudeţean
„Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare din judeţul Galaţi”, desfășurat în perioada octombrie-decembrie 2017
intitulată „Măiestria tradiţiilor populare: şezătoare populată interactivă

Loc de desfăşurare: Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi, sala „Mihai Eminescu”
Organizator: Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” – Bibliotecă Municipală
Parteneri: Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. Serviciul Cercetare. Conservare şi valorificare a Creaţiei şi Tradiţiei populare.
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Participanţi: Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu, profesor coordonator Munteanu Loredana
Biblioteca Comunală Rediu, bibliotecar Lupu Ioana
Şcoala Gimnazială nr. 33 Galaţi, profesori îndrumători Hulea Felicia, Buşilă Daniela, Titire Viorica şi bibliotecar Marin Nicoleta

Prezentare activitate: „Măiestria tradiţiilor populare: şezătoare populară interactivă are ca scop conștientizarea elevilor din mediul urban, despre importanța conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor din judeţ, în societatea contemporană. Prin inițierea și derularea activităţii, Biblioteca Județeană ,,V.A. Urechia” Galaţi dorește să scoată în evidență frumusețea tradițiilor, obiceiurilor și a portului popular din Comuna Rediu, pentru a redescoperi și promova cum se cuvine aceste tradiții româneşti la bibliotecă. Activitatea va fi interactivă, copiii din Rediu prezentând copiilor din Galaţi informaţii despre comună, despre tradiţiile şi obiceiurile zonei, despre cântecele şi portul popular din lumea satului de odinioară.
Când poetul Lucian Blaga afirma că „veşnicia s-a născut la sat”, se referea la trăinicia şi frumuseţea artei populare născută din sufletul ţăranului român, din imaginaţia lui atât de originală şi, fără îndoială, din puritatea fiinţei sale.
De aceea, tot ce înseamnă tradiţii şi obiceiuri populare trebuie cunoscute şi perpetuate continuu, fie în bibliotecă, şcoli sau comunitate.

Florina Diaconeasa
Sef Serviciu Relatii cu Publicul
Biblioteca V.A. Urechia Galati
tel. 0732.334661