DISTRIBUIȚI

Primăria municipiului Galați primește cereri pentru acordarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2015/2016. Cererile însoțite de documentația prevăzută de lege în acest caz se pot depune până pe 6 noiembrie 2015, la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei, cu sediul pe strada Fraternității nr. 1. Programul de lucru cu publicul al serviciului este de luni până joi, între orele 8.30 – 12.00 și 13.00 – 15.00, iar vinerea, între orele 8.30 și 12.00. Pentru a beneficia de ajutorul de urgență constând în lemne de foc, persoanele sau familiile aflate în dificultate trebuie să aibă un venit mediu net lunar sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie de 1.050 lei și să nu beneficieze de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. Ajutorul de urgență se acordă în urma efectuării anchetei sociale persoanelor sau familiilor aflate în dificultate, care se încadrează într-una dintre următoarele situații: • Prioritatea nr. 1 – pensionarii singuri sau familiile de pensionari fără aparținători legali sau cu susținători legali, care se află în imposibilitatea de a susține financiar cheltuielile legate de achiziționarea combustibililor necesari încălzirii locuinței în perioada de iarnă; • Prioritatea nr. 2 – familiile confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma efectuării anchetei sociale și a analizării bugetului familiei, a cheltuielilor lunare și a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgență; • Prioritatea nr. 3 – persoanele cu handicap de gradele I,II,III; • Prioritatea nr.4 – alte situații sociale deosebite, constatate in urma efectuării anchetei sociale. Potrivit legii, fiecare familie sau persoană singură aflată în dificultate, îndreptățită să primească acest ajutor de urgență, beneficiază de o cantitate de 1,5 m3 lemne de foc pentru perioada 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016. Lemnele care vor fi acordate ca ajutor de urgență vor fi transportate gratuit la domiciliul solicitanților. Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați