DISTRIBUIȚI

Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi
recrutează personal în vederea postului de specialist imbunatatiri procese

Cerinţe obligatorii:
– experienta profesionala: minim doi ani in control intern managerial/guvernanta corporativa sau management;
– cunoştinte solide de legislatie : H.G. nr. 518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv normemetodologice, OSGG nr.600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
-studii superioare economice sau juridice;
-cunostinte foarte bune de operare PC, pachet MS OFFICE (excel, word);
Calendar de selecţie:
– 18.01.2019,ora 16:00, data limită pentru depunerea dosarelor- Registratură CN APDM S.A. Galaţi, Str. Portului nr.34, Galati;
– 21.01.2019,ora 10:00 – interviul, proba scrisa(expertiza tehnica, verificare abilitati utilizare PC, pachet MS OFFICE);
-22.01.2019, comunicare telefonică listă candidat admis.
Bibliografie concurs :
– H.G. nr. 518/1998 privind infiintarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016;
– H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
– OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
– OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
Conţinutul dosarelor de aplicaţie:
– Formularul de aplicaţie – îl puteţi ridica de la registratura Galaţi sau îl puteţi descărca de pe site ul companiei http://www.romanian-ports.ro/html_nou/cariera.php
– CVformat Europass;
– Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment);
– Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;

Relaţii suplimentare la telefon 0236.460.660-61-62-63 int. 129 , email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galaţi, Str. Portului nr.34.”