DISTRIBUIȚI

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, Luminița Mihailov, au semnat vineri, 21 februarie, contractul de finanțare europeană pentru anveloparea Liceului Teoretic ”Dunărea”, un proiect în valoare de peste 400.000 de euro. Obiectivulproiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Liceul Teoretic ”Dunărea” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional. Lucrările din cadrul acestui proiect presupun termoizolarea completă a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioriare și montareaunui sistem de panouri termosolare și a unei pompe de căldura care vor duce în cele din urmă la o reducere consistentă a consumumului de energie pentru încălzire. În plus, se vor face lucrări și la instalațiile de iluminat și lucrările conexe necesare celor amintite mai sus. Valoarea totală a proiectului este de 1.916.973,29 lei, formată din asistența financiară nerambursabilă de 1.828.044,74 lei, cheltuieli neeligibile de 51.621,50 lei, contribuția municipiului Galați fiind de 37.307,05 lei. Liceul Teoretic „Dunărea” este situat în municipiul Galați, pe strada Oltului nr. 24A. Unitatea de învățământ a fost construită în anul 1986, are regimul de înălțime S+P+2E și o suprafață construită 824 mp. La acest liceu învață aproximativ 700 de elevi. Municipiul Galați a depus cererea de finanțare pentru realizarea proiectului Anvelopare unități de învățământ – Liceul Teoretic „Dunărea” Galați în data de 10.07.2018 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B – Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD. Perioada de implementare a proiectului este de 21 luni de la semnarea contractului de finanțare. Durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 10 luni. În perioada de programare 2014-2020 Municipiul Galați a depus cereri de finanțare pentru realizarea de lucrări de reabilitare termică, modernizare și dotare pentru încă 17 unități de învățământ, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro. Dintre acestea au fost deja finalizate proiectele pentru Școala gimnazială nr. 22, Școala gimnazială nr. 3 și Școala gimnazială ”Iulia Hașdeu”. Sunt în implementare proiecte cu finanțare europeană pentru Școala gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Școala gimnazială nr. 33 și Școala gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul”, Școala gimnazială Ștefan cel Mare, Grădiniţa nr. 40, Liceul tehnologic Traian Vuia. În faza de contractare sunt proiectele pentru Școala Gimnazială nr. 17, Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu”, și Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”. Alte proiecte în faza de evaluare vizează construirea unui corp nou la Școala Gimnazială ”Dan Barbilian” și modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 28. Primăria municipiului Galați are în pregătire alte trei proiecte pentru Școala Gimnazială nr. 16, Școala Gimnazială nr. 18, precum și pentru reabilitarea imobilului din str. Al. Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe.