DISTRIBUIȚI

Primăria municipiului Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice contractul de finanțare nr. 2533 din 21.06.2018 proiectul „Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați”, Cod SMIS 111723, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.
Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific vizează creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială nr. 22 din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.
Valoarea totală eligibilă a contractului este de 2.767.614,24 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.352.472,10 lei.
Durata de implementare a proiectului: 21.06.2018 – 30.06.2019.
Conferința de lansare a proiectului va avea loc mâine, 31 iulie 2018, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Galați din str. Domnească nr.54, sala de şedinţe a Consiliului Local.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020