DISTRIBUIȚI

La Hotel Mercur, întâlnirea de lucru aferentă trimestrului IV, organizată de Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi, eveniment la care au participat firme de agenturare, operatori portuari, transportatori, reprezentanţi ai CJ, AFDJ, ANR şi firme de pilotaj.

De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţii Asocierii Ernst&Young Bucuresti, elaborator al Strategiei de Dezvoltare a Portului Galaţi. Aceştia au prezentat rezultatele înregistrate până la acest moment în cadrul proiectului POS-T. În prima parte a discuţiilor, directorul APDM, Luigi Marius Ciubrei, a vorbit despre indicatorii economici ai anului 2014 – în scădere, faţă de anul precedent: prin porturile APDM au trecut 3.969 de nave, dintre care 527 au fost nave maritime şi 3.442 au fost nave fluviale. Acestea au transportat 7.803.044 tone marfă, în scădere faţă de marfa transportată în anul precedent, 8.032.196 tone marfă. Totodată, şeful APDM a vorbit şi despre faptul că, potrivit legislaţiei, activitatea de pilotaj a trecut din administrarea APDM în cea a AFDJ, ceea ce a însemnat o importantă sursă de venit în minus. Din acest motiv nu este de mirare că investiţiile APDM nu au fost extrem de vizibile, o realitate care nemulţumeşte firmele portuare din Brăila. Cât priveşte proiectele cu finanţare europeană ale APDM Galaţi, în prezent există 15 cereri de finanţare, aflate în evaluare, pentru implementarea programelor strategice de dezvoltare a porturilor Dunării martime. Patru dintre proiecte sunt pentru lucrări de construcţie şi modernizare a porturilor, celelalte fiind programe strategice de dezvoltare, de mediu sau de intervenţii în cazuri de poluare. Cel mai important proiect, în valoare de peste 130 milioane euro, este Platforma multimodală Galaţi şi asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi, proiect inclus în Master Planul General al Transporturilor, la care îşi propune dezvoltarea unui terminal tri-modal conectând modurile de transport rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare. Un alt proiect, „Strategii de Dezvoltare a Portului Galaţi”, în valoare de 441.000 euro, va fi finanţat din fonduri europene şi va încerca să identifice cele mai bune modalităţi de modernizare a infrastructurii, atragerea de investitori şi iniţierea unor noi fluxuri de marfă. Totodată, portul Brăila va beneficia de proiectul „Dane specializate-Dezvoltarea capacităţii operaţionale”, prin care se va realiza modernizarea drumurilor tehnice din interior, dar se va încerca şi diversificarea ofertei de transport mărfuri, în condiţiile în care 80% din marfa operată în acest port o reprezintă cerealele. Şi portul Tulcea va beneficia de o strategie de dezvoltare prin care se va realiza integrarea acestuia în fluxul intermodal de mărfuri şi pasageri. Proiecte strategice vor avea şi porturile mai mici, Mahmudia, specializat în operarea calcarului pentru combinatul ArcelorMittal Galaţi, Măcin, Isaccea şi Chilia, specializate în produse de carieră, dar şi cereale. În toate aceste porturi s-a constatat o scădere a traficului de mărfuri cu produsele lor tradiţionale, de aceea se vor realiza studii de trafic pentru diversificarea ofertei de transport mărfuri şi a calităţii serviciilor. POMPILIU COMŞA