DISTRIBUIȚI

Aprobare indicatori tehnico-economici-proiect “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incintă Bazin Docuri”.

În ședința de guvern desfășurată în data de 23.10.2020, s-au aprobat indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incintă Bazin Docuri”.
Proiectul “Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri”face parte din Portofoliul deproiecte al companiei aflate în etapa de pregătire în vederea obținerii finanțării prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020:
Axa prioritară 2:Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient;
Obiectiv specific 2.4: Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale modale și porturi.
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea Portului Braila în vederea oferirii de condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local, capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene.
Obiective specifice:
I. modernizarea și reabilitarea danelor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și a capului de mol din incinta Bazin Docuri cu lungimea totală de 1.005ml, cu scopul creșterii capacității de operare a Portului Brăila conform volumului actual și previzionat al cererii;
II. reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 5, DUP 6 cu lungimea totală de 2.811ml, cu scopul creșterii eficienței și conectivității Portul Brăila și consolidarea legăturilor dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la nivel local, national și european;
III. dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare a portului Braila cu scopul creșterii calității serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari.
Implementarea proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivelor POIM privind creşterea ponderii transportului naval de mărfuri si reducerea decalajului dintre valorile indicatorilor naţionali de transport şi ţintele incluse în Cartea Albă a Transporturilor (2011), respectiv transferul a peste 30% din transportul de marfă de peste 300 km către alte moduri de transport sustenabile până în 2030, și reducerea efectelor negative asupra mediului prin scăderea emisiilor de carbon şi a consumului de resurse energetice.

Urmare a implementării proiectului, se estimează că traficul de mărfuri va crește cu cca. 26% pâna în anul 2023, respectiv va ajunge la 1,11 Mil.tone/an, și cu cca 91% (față de anul 2019) în anul 2030, respectiv va ajunge la 1,68 Mil.tone/an, contribuind astfel la a atingerea indicatorului de rezultat ai Axei prioritare 2.
Valoare buget total proiect: 26,24 mil. Euro

Director General,
Șerban Alexandru – Gabriel