Acasă  REDACȚIA ZIARULUI REALITATEA

 REDACȚIA ZIARULUI REALITATEA

CASETA REDACȚIONALĂ A ZIARULUI REALITATEA

   REALITATEA – dublă Campioană a presei românești de provincie (2011 și 2013)

Director onorific : acad. Constantin Gh. MARINESCU

Director executiv : prof. univ. asoc. Pompiliu COMȘA, Reporter European 2012, Cel mai bun ziarist roman de provincie 2013

Redactor șef adjunct: mr. ® Romică BĂLAN

Senat: conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, prof. univ. dr. habil. Gheorghe BOBÂNĂ, prof. univ. dr. Vasile BURLUI, prof. univ. dr. Ana CĂLIN, general MIRCEA CHELARU, acad. Ioan DEDIU, conf. univ. dr. Andrei DUMBRĂVEANU, Doru Dinu GLĂVAN, conf. univ. dr. Mihai LUCHIAN, prof. univ. dr. habil. Victor MORARU, col. dr. Ionel PINTILII, prof. Univ. dr. Mirel Dumitru POPA, Ștefan Popa POPA’S

Redacție: Cornelia ANDRIȘOI, Cezar ANTOHE, Liviu BALÂC, Petru BUTUC, Ligia BUTUCESCU, Eugen CARAGHIAUR, Ion CAȘU, Cornel CIUPERCĂ, Magda CONDOS, Tamara CONSTANTINESCU, Janira COVALIU, Liviu CRĂCANĂ, Thomas CSINTA, Cristina Emanuela DASCĂLU, Ioan DĂNILĂ, Gabriel DĂNILĂ, Margareta DRĂGHIA, Săndel DUMITRU, Iulian FILIP, Mihai GANEA, Vasile GHICA, Sebastian GOLOMOZ, Paul GORBAN, Emil GRIGORAȘ, Marius HRISCU, Corina Elena MARINESCU, Dan Eugen MUNTEANU, Florin MUNTEANU, Ionel NECULA, Adrian ONICESCU, Virginia PARASCHIV, Roman Apostol PICU, Leopold James de ROTHSCHILD (coordonator reporteri străinătate), Mina-Maria RUSU, Anton STANCIU, Simona STANCU, Corneliu STOICA, Radu Liviu TACHE, Minel TĂNASE, Vlad VASILIU, Rareș VĂDANA, Teodor VIȘAN, Mihai VIȘOIU, Robert WILLIAMS, Karl WILLIAM, Victor WOLFF, Ion ZAHIU, Ion ZIMBRU

Tehnoredactare: Ștefan PRODAN, Iulian PRODAN, Ionuț PLEȘA

Contabil șef: ec. Gabriela PLEȘA

Publicitate: Aurelia CIUPERCĂ

Publicație menționată de „Ghidul Mass-Mediei românești”. Tiraj auditat: 10.000 exemplare.

ISSN: 1582 – 1307