DISTRIBUIȚI

Va informdm cd cercul pedagogic al bibliotecarilor gcolari, organizat de
Colegiul Na,tional „Costache Negrio’din Galafirinziua de sffmbitir 28 mai 2016, ora 10.00,
din motive temeinice, nu va mai avea loc la Colegiul Nalional „Costache Negn”. Acesta se va
desflqura la Centrul Cultural Dunirea de Jos, sediul din strada Domneasc[, din vecindtatea
Teatrului Fani Tardini.
Vd rog sd confirmati prezenta dumneavoastrd cel tArziu ltxi, 23 ma 2016, la
adresa de e- mail:
alexandrescu.elvira@yahoo.fr
Cu toatd stima.