DISTRIBUIȚI

Criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească societăţile care doresc să fie desemnate ca entităţi mandatate pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit cât şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, au fost aprobate prin Ordinul nr. 1964/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 686 din data de 10 septembrie. Pentru obţinerea Certificatului societăţile interesate pot depune prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul ministerului de resort o cerere, însoțită de documentele care atestă că îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Anexa nr. 1 din Ordinul nr.1964/2015. Entitățile mandatate au responsabilitatea îndeplinirii condţiilor prevăzute de Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea și a Normelor metodologice de aplicare. Sursa: agroazi.ro