DISTRIBUIȚI

La alegerile locale din 2012, un număr de 285.416 de persoane au candidat pentru funcții de primar, consilier local, consilier județean sau președinte al consiliului județean. Pentru aproape un sfert de milion de candidați singurul filtru pe care autoritățile, dar și publicul l-au avut la îndemână pentru a se asigura că îndeplinesc condițiile de candidatură a fost declarația pe proprie răspundere pentru acceptarea candidaturii. Nu există nicio procedură în vigoare azi prin care să ne asigurăm că drepturile electorale ale celor care candidează nu sunt limitate.

Pentru alegerile din 2016 solicităm birourilor electorale de circumscripție să acceseze bazele de date ale Ministerului de Interne și ale Agenției Naționale de Integritate pentru a se asigura că la competiția electorală participă numai candidații cărora nu le-au fost restricționate drepturile electorale.

Conform Legii 115/2015 nu pot fi aleși:
Cetățenii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Constituţia României, adică persoanele care nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
Persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice
Candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale în cel mult 48 de ore de la data afișării candidaturilor. În cele mai multe cazuri, cetățenii nu au acces la informații detaliate legate de drepturile electorale ale candidaților, cu atât mai puțin dacă vorbim de cei din mediul rural. Înainte de publicarea listelor cu candidați birourile electorale ar trebui să verifice că cei care doresc să candideze nu au drepturile electorale restricționate fie prin decizii ale justiției penale, fie ca sancțiuni referitoare la încălcarea regimului incompatibilităților, al conflictelor de interese sau la deținerea averii nejustificate.

Astăzi birourile electorale nu au acces la cazierul judiciar al candidaților – gestionat de Poliția Română – și nici la bazele de date gestionate de Agenția Națională de Integritate. ANI a publicat pe pagina web a instituției o listă cu persoane aflate sub interdicție, însă fără date personale, un element esențial pentru identificarea cât mai precisă a candidatului. În aceste condiții, pentru a exista o verificare pertinentă și aprofundată a tuturor candidaților, considerăm că birourile electorale de circumscripție ar trebui să aibă acces la baza de date gestionată de Poliția Română. De asemenea, Agenția Națională de Integritate trebuie să trimită lista consolidată, care să conțină și codul numeric personal (cel mai important element de identificare al persoanei) către toate birourile electorale de circumscripție din România.

Sistemul actual nu este unul eficient, iar lipsa accesului la bazele de date gestionate de alte instituții ale statului anulează practic eficacitatea măsurilor dispuse de instanțe, fapt inadmisibil într-un stat de drept. Având în vedere că termenul pentru depunerea candidaturilor este 26 aprilie, ora 24, iar cel pentru depunerea contestațiilor este 29 aprilie, aceste verificări trebuie întreprinse cât mai repede, pentru a permite desfășurarea alegerilor într-un mod echitabil și corect.

Contact:
Septimius Parvu, Expert Forum, septimius.parvu@expertforum.ro | 0787.638.315