DISTRIBUIȚI

Va aducem la cunostinta faptul ca traficul desfasurat in porturile administrate de catre CN APDM SA Galati in semestrul I 2015 a fost de 4108,341 mii/tone (numar nave 1905).

Se constata o crestere cu aproximativ 30 % a traficului maritim pe semestrul I 2015 fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu aproximativ 31 % a traficului fluvial, per total obtinandu-se o crestere a traficului cu 30,5 % in semestrul I 2015, fata de semestrul I 2014.

Cresterile realizate provin in principal din cresterea cantitatilor de cereale, nutreturi pentru animale, produse alimentare, bauturi, tutun, laminate, cherestea, produse minerale brute (de carieră şi balastieră, ipsos, zgură, sare ), var, ciment, materiale de constructie, minereuri de fier, minereuri neferoase, combustibili solizi (cărbune, cocs,etc.).

In structura, situatia traficului total pe grupe de marfuri se prezinta astfel:

Marfuri / Mii tone Sem. I 2014 Sem. I 2015
1 Cereale 126,105 182,978
2 Seminţe, uleiuri, grăsimi 61,626 60,301
3 Nutreţuri pentru animale 3,300 7,551
4 Animale vii 2,736 0,774
Produse alimentare, băuturi, tutun 0 14,015
5 Laminate 355,257 561,874
6 Fier vechi 126,067 98,250
7 Maşini, utilaje, echipamente 0,351 0,508
8 Cherestea 1,324 7,002
9 Buşteni 25,567 24,326
10 Îngrăşăminte naturale şi chimice 30,067 28,225
11 Produse minerale brute (de carieră şi balastieră, ipsos, zgură, sare ) 1127,368 1473,203
12 Var, ciment, materiale de constructie, fabricate 0,007 3,555
13 Minereuri de fier 488,752 651,455
14 Minereuri nefieroase 604,505 750,764
15 Combustibili solizi (cărbune, cocs,etc.) 151,426 243,560
16 Petrol brut 35,530 0
TOTAL 3139,988 4108,341

Trafic fluvial CN APDM SA semestrul I 2015: 3301.589 mii tone (1689 nave):

Mărfuri/mii tone Total Export
1 Cereale 53,057 24,452
2 Seminţe, uleiuri, grăsimi 15,119 4,869
3 Nutreţuri pentru animale 1,611 1,611
4 Laminate 139,868 128,001
5 Masini, utilaje, echipamente 0,508 0
6 Buşteni 6,203 0
7 Ingrasaminte naturale si chimice 4,868 0
8 Produse minerale brute (de carieră şi balastieră, ipsos, zgură, sare ) 1461,710 268,494
9 Var, ciment, materiale de constructie, fabricate 3,555 0
10 Minereuri de fier 637,097 0
11 Minereuri nefieroase 750,764 0
12 Combustibili solizi (cărbune,cocs,etc.) 227,229 0
TOTAL 3301,589 427,427

Trafic maritim CN APDM SA in semestrul I 2015: 806.752 mii tone (216 nave):

Mărfuri/mii tone Total Export
1 Cereale 129,921 129,921
2 Seminţe, uleiuri, grăsimi 45,182 45,182
3 Nutreturi pentru animale 5,940 5,940
4 Animale vii 0,774 0,774
5 Produse alimentare, bauturi, tutun 14,015 0
6 Laminate 422,006 410,655
7 Fier vechi 98,250 98,250
8 Cherestea 7,002 7,002
9 Buşteni 18,123 18,123
10 Ingrasaminte naturale si chimice 23,357 0
11 Produse minerale brute (de cariera si balastiera, ipsos, zgura, sare) 11,493 0
12 Minereuri de fier 14,358 0
13 Combustibili solizi 16,331 0
TOTAL 806,752 715,847

Trafic PORTURI GALATI + BRAILA + TULCEA mii tone
PERIOADA TOTAL LA 6 LUNI 2014 TOTAL LA 6 LUNI 2015

TIP TRAFIC TONE NR.NAVE TONE NR.NAVE
MARITIM 620,292 202 806,752 216
FLUVIAL 2519,696 1466 3301,589 1689
GENERAL 3139,988 1668 4108,341 1905

In Portul Mineralier, in semestrul I 2015, a fost înregistrat un trafic de mărfuri de 1666,820 mii/tone – 626 nave, din care: laminate 551,715 mii/tone; fier vechi 15,870 mii/tone ; produse minerale brute 221,432 mii/tone ; minereuri de fier 651,455 mii/tone ; combustibili solizi 226,348 mii/tone.

Traficul general de mărfuri derulat în Portul Bazinul Nou in semestrul I 2015 a fost de 82,177 mii/tone – 33 nave: cereale 5,158 mii/tone ; seminte, uleiuri, grasimi 5 mii/tone ; fier vechi 56,765 mii/tone; masini, utilaje, echipamente 0,420 mii/tone ; produse minerale brute (de cariera si balastiera, ipsos, zgura, sare) 10,279 mii/tone ; var, ciment, materiale de constructie, fabricate 4,555 mii/tone.

In Portul Docuri, in semestrul I 2015, a fost inregistrat un trafic de marfuri de 56,670 tone / 30 nave, din care: cereale 4,486 mii/tone ; seminte, uleiuri, grasimi 2,677 mii/tone ; nutreturi pentru animale 3,150 mii/tone ;produse alimentare, bauturi, tutun 14,015 mii/tone; laminate 7,613 mii/tone ; masini, utilaje, echipamente 0,088 mii/tone ; cherestea 7,002 mii/tone ; ingrasaminte naturale si chimice 1,006 mii/tone ; produse minerale brute (de cariera si balastiera, ipsos, zgura, sare) 16,933 mii/tone.

In semestrul I 2015, in Port Comercial Galati, traficul general de marfuri derulat a fost de 77,139 tone / 57 nave, din care : cereale 37,619 mii/tone ; seminte, uleiuri, grasimi 39,520 mii/tone.

De asemenea, va informam ca traficul de marfuri derulat prin Portul Galati in semestrul I 2015 a fost de 1914,300 mii/tone – 768 nave:
– trafic fluvial: 1280,327 mii/tone – 602 nave;
– trafic maritim : 633,973 mii/tone – 166 nave.

Director General,