DISTRIBUIȚI

INFORMARE
cu privire la probleme si aspecte deosebite in derularea comertului online la nivelul judetului Galati

Comertul online esteintr-un proces de crestereaccelerata. Acest tip de afacere se bazeazaperelatia de incredereintr-o masuramultmai mare decatcomertul traditional si, totodata, mediul virtual expuneconsumatorulunorriscurinoi. Legislatia care reglementeazadrepturileconsumatorilor la achizitiile online este OUG 34/2014 privinddrepturileconsumatorilor in cadrulcontractelorincheiate cu profesionistii.
In anul2018 , din totalul de 1367 de reclamatii, cca 15% au fostpentruproduselesauserviciileachizitionateonline.Produseleachiztionate au fost din toatedomeniile: electrocasnice, anvelope, imbracaminte, incaltaminte, etc. Principaleleaspectereclamate au fost:
1. Intarziereaprimiriicomenzii
2. Refuzulreturului
3. Primireaunui alt produsdecatcelcomandat
4. Asigurareagarantieiproduselorachizitionate online.
Din totalul de 205reclamatii, 10% au fostredirectionate la comisariatelepentruprotectiaconsumatorilor din judeteleundeoperatoriieconomiciisiaveausediul, 8% au fostnesolutionabile ( deoareceprodusele au fostachizitionate de la persoanefizicesau nu a putut fi identificatvanzatorul), restul de 82% fiindintemeiatesaurezolvateamiabil.
Au fost initiate controaleatatpentrucercetareareclamatiilor cat si in cadrultematicilor de control nationalesiregionale.
In decursulanului 2018 au fostaplicateoperatoriloreconomici care practicaacest tip de comert un numar de 62 de sanctiunicontraventionaledintre care 9 amenzi in valoaretotala de 42000 lei si 53 de avertismente. S-au dispusmasuri de despagubire a consumatorilor(restituire c/valoaresauinlocuireproduse) in valoaretotala de 27520 lei.
In cazulachizitionariiunuiprodussauserviciuonline ,pentru o achizitiesigura, consumatoriitrebuiesaisipoataraspunde la urmatoareleintrebari( pentru care vomoferisiraspunsurile in conformitate cu legislatia in vigoare):
Puteticontactacomerciantul? Asigurati-va ca operatorul economic furnizeazainformatiidesprenume, adresageografica, telefon, adresa de e-mail – toateacesteinformatiitrebuiesa fie claresiinteligibilesisuntobligatoriipentrucomerciant.

Vadoriti un anumitprodussauserviciu? Asigurati-va ca site-ulafiseazatoateinformatiiledespreprincipalelecaracteristici ale produselorsiserviciilorcomercializate, inclusivpretul total al acestora, pentru a putea fi siguri ca acesteasuntceeacevatrebuie.

Intentionatisacumparaticontinut digital (jocuri, carti, muzica, software)? Asigurati-va ca primitiinformatiidespremodul in care conținutul digital poate fi folosit, interoperabilitatearelevanta – mediul hardware și software standard cu care conținutul digital estecompatibil (sistemul de operare, versiuneanecesarașianumitecaracteristici hardware), eventualelerestictiitehnice.

Stiti din ce se compunepretul total? Acestaeste format din pretulprodusuluisauserviciului, taxa pevaloareadaugata care poate fi inclusasau nu in pretulprodusului, taxele de livraresieventualealtecosturisuplimentaredespre care comerciantultrebuiesavainformezesisavacearaacordulinainte de a da click pebutonul “cumpara”.

Stiti cat costa livrareaunuiprodussauserviciu? Comerciantultrebuiesavainformezedespremodalitatile de livraredisponibilesipretulaferentacestorachiar in pagina de prezentare a produsului.

Atigasit in pagina de prezentare a produsuluiinformatiadespredreptul de retragere? Prinlegislatie, dispuneti de 14 zile in care putetisavarazganditi. Trebuiesareturnatiprodusele la adresaindicata de comerciant, achitand taxa de transport sifarasamotivatirenuntarea la achizitie.

Tineticont ca operatorul economic trebuiesavapuna la dispozitie – in format electronic – un formular de retrageresausavaofereposibilitatea de a completaoricealtadeclaratieprin care savaexprimatidecizia de retragere din contract.

Comerciantul nu a furnizat in mod clarinformatiidespredreptul de retragere din contract? In acestcaz, perioada in care putetireturnaprodusul se prelungeste la un an. Perioada de retragere se calculeaza din momentul in care consumatorul primesteprodusele.

Existaproduse in cazulcarora nu esteaplicabildreptul de retragere din contract? Da, cum ar fi produsele care suntsusceptibile a se deteriorasau a expira rapid sauproduselesigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatiisau din motive de igienasi care au fostdesigilate de consumator, produsele care au fostexecutatedupaspecificatiileconsumatorului, ziarelesauperiodicele care nu au fostlivrate in bazaunuiabonament. De asemenea, furnizarea de continut digital care nu estelivratpe un suport material, dacalivrarea a inceput cu acordulexpres al consumatorului. Despretoateacesteproduseexceptate de la dreptul de retragere, comerciantultrebuiesavainformezechiar din pagina de prezentare a produselor.

In cat timpprimitibaniiinapoipentruprodusulreturnat? 14 zile din momentulretragerii.Asigurati-va ca in pretul de rambursare a fostinclussicostullivrarii.

Atentie! Consumatorulesteresponsabildoar in ceeaceprivestediminuareavaloriiproduselorrezultata din manipulareaacestora. Aceastadiminuare a valorii nu trebuiesa fie descurajanta, consumatorulpoatesa-siexercitedreptul de retragere. Totodata, consumatorul nu esteresponsabilpentrudiminuareavaloriiproduselor in cazul in care comerciantul a omissa-l informezedespredreptulderetragere.

Afiseaza site-ulinformatiidespreexistentagarantieilegale? In conformitate cu legislatiaUniuniiEuropene, inainte de a achizitionaunprodus, comerciantultrebuiesavainformeze in mod clarsiusor de intelesdespreexistentagarantieilegale de minim doiani.

Tineticont ca avetidreptul ca bunuriledefectesa fie reparatesauinlocuite in termen de doiani de la cumparare in intreagaUniuneEuropeana. Dacareparareasauinlocuirea nu esteposibila, avetidreptul la o rambursaresau o reducere de pret. Aceastagarantielegalaesteobligatoriesicomerciantul nu poatepretindealtfelsau reduce durataacesteia!

Vaesteoferitagarantiacomerciala? Verificatiinainteceserviciisuntoferite in garantiesicedefectesisituatiisuntacoperite (de exemplu, acoperadauneleaccidentale). Verificati cine oferagarantiacomerciala (numelesidatele de contact ale garantului) si care e duratasimomentul de intrare in vigoareaacesteia. La achizitiitransfrontaliere, existarestrictiigeograficeaacopeririigarantieicomerciale.

Suntclauzelecontractualeclaresiinteligibile? Artrebuisapoticonsulta TermeniisiConditiile aplicabile, informatiilefiindpuse la dispozitiechiar in pagina de prezentare a produsului. ANPC recomandacitireainformatiilorcontinute in TermenisiConditii in totalitatesiintotdeaunainainte de aachizitionaprodusulsauserviciul.

Aveti o problema? Anuntati in scriscomerciantul care a vandutmarfasisolicitatirezolvareaproblemei. Comeciantultrebuiesavainformezedesprepolitica de solutionare a reclamatiilor. In cazul in care estevorba de un comerciantdintr-un alt stat membru, vaputetiadresareprezentantului local al Centrului European al Consumatorilor.

Este important sa tipariti la imprimantacomandadumneavoastrasiclauzelesiconditiileceaparpe site la momentulcumpararii, pentrusituatia in care ulterior aveti de rezolvat o disputa cu comerciantul.

Cunoasterealimbii in care suntoferiteinformatiile pe site vapermitesafaceti o alegereconforma cu intentiiledumneavoastra.

ComisarSef Adjunct,
Ing. Tudor Carmen Mihaela

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentDeviere trasee
Articolul următorPrecizaro