DISTRIBUIȚI

După ce a prezentat, la 1 martie, Cartea albă privind viitorul Europei, Comisia publică astăzi Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare.

Bazat pe o evaluare justă a avantajelor și a neajunsurilor asociate globalizării, documentul lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE și statele membre pot gestiona acest fenomen într-o manieră care să facă posibilă anticiparea evoluțiilor viitoare și să permită îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor europeni.
Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei, a declarat: „Globalizarea este benefică pentru economia europeană în ansamblu, dar înseamnă prea puțin pentru cetățenii noștri, dacă avantajele sale nu sunt repartizate mai uniform și mai echitabil. Europenii trebuie să contribuie la rescrierea cadrului global de reglementare, astfel încât comerțul liber să devină comerț echitabil. Astfel încât globalizarea să devină sustenabilă și să funcționeze pentru toți europenii. Trebuie să ne concentrăm în continuare pe elaborarea de politici care să le dea oamenilor posibilitatea de a dobândi cunoștințele și competențele de care au nevoie pentru a ține pasul cu evoluția economiilor noastre. O mai bună redistribuire a beneficiilor va contribui la garantarea coeziunii sociale și la consolidarea solidarității pe care se bazează Uniunea”.
Jyrki Katainen, vicepreședinte și comisar responsabil cu locurile de muncă, investițiile, creșterea și competitivitatea, a afirmat, la rândul său: „Globalizarea este o forță formidabilă, care aduce beneficii Europei și întregii lumi, dar care vine, în același timp, cu o serie de provocări. Pentru a valorifica avantajele unei lumi deschise, acționând, totodată, împotriva inconvenientelor inerente, Europa trebuie să promoveze o ordine globală mai puternică, bazată pe norme, să combată cu hotărâre practicile neloiale, să ajute societățile să devină mai rezistente și să contribuie la creșterea competitivității economiilor noastre într-un mediu care evoluează rapid”.
Documentul de reflecție face o analiză onestă a efectelor pe care globalizarea le-a avut asupra UE. Realitatea este că, deși UE a beneficiat enorm de pe urma globalizării, acest fenomen a adus și multe provocări. La nivel mondial, globalizarea a scos din sărăcie sute de milioane de oameni și le-a permis țărilor sărace să mai reducă din decalajul față de țările dezvoltate. Pentru UE, comerțul mondial a stimulat creșterea economică, fiecare miliard de euro suplimentar produs din exporturi ducând la menținerea a 14 000 de locuri de muncă. De importurile ieftine beneficiază în special familiile mai sărace. Aceste avantaje nu vin însă de la sine și de ele nu se bucură în egală măsură toți cetățenii. Europa este afectată și de faptul că nu toate țările aplică aceleași standarde în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția mediului sau siguranța, ceea ce înseamnă că deseori companiile europene nu pot concura cu întreprinderile străine exclusiv în termeni de prețuri. Din acest motiv se închid fabrici, se pierd locuri de muncă și se reduc presiunile asupra angajatorilor, ceea ce are ca efect înrăutățirea condițiilor salariale și de muncă pentru lucrători.
Soluția nu stă însă nici în protecționism, nici în politicile neintervenționiste. Așa cum reiese în mod clar din documentul de reflecție, globalizarea poate fi benefică doar dacă este valorificată corespunzător. UE trebuie să asigure o mai bună distribuție a avantajelor globalizării, lucrând atât cu statele membre și cu regiunile, cât și cu partenerii internaționali și cu alte părți interesate. Trebuie să profităm de ocazie și să îi dăm globalizării o formă care să respecte valorile și interesele noastre.
Documentul de reflecție publicat astăzi deschide o dezbatere vitală cu privire la modul în care UE poate să valorifice la maximum oportunitățile oferite de globalizare și să răspundă la provocările care vin odată cu ea.
Pe plan extern, documentul pune accent pe nevoia de a contura o ordine globală cu adevărat sustenabilă, bazată pe norme și obiective comune. UE a susținut întotdeauna crearea unei cadru eficient și „multilateral” de reglementare și ar trebui să lucreze în continuare la elaborarea acestuia într-un mod care să facă posibilă abordarea noilor provocări și să garanteze o punere în aplicare efectivă. De exemplu, Uniunea ar putea susține elaborarea de noi norme menite să creeze un mediu concurențial mai echitabil, care să elimine comportamente dăunătoare și incorecte precum evaziunea fiscală, subvențiile de stat nocive sau dumpingul social. Aplicarea unor instrumente eficace de apărare comercială și crearea instanței multilaterale dedicate investițiilor ar putea ajuta UE să acționeze decisiv împotriva țărilor sau a companiilor care apelează la practici neloiale.
Pe plan intern, documentul propune instrumente menite să îi protejeze pe cetățeni și să îi facă mai autonomi prin politici sociale robuste și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a beneficia de programe de educație și formare de-a lungul întregii vieți. Aplicarea unor politici privind impozitarea progresivă, investițiile în inovare și implementarea unor politici ferme în domeniul protecției sociale ar putea contribui la redistribuirea mai echitabilă a bogăției. Între timp, efectele negative ale globalizării pot fi atenuate cu ajutorul fondurilor structurale ale UE, utilizate pentru a sprijini regiunile vulnerabile și al Fondului european de ajustare la globalizare, care îi ajută pe lucrătorii strămutați să își găsească un alt loc de muncă (a se vedea fișa informativă referitoare la Fondul european de ajustare la globalizare).
Context
Aproximativ o treime din venitul nostru național provine din comerțul cu restul lumii. Creșterea piețelor externe a dus la creșterea exporturilor UE și, odată cu acestea, a numărului de locuri de muncă bine plătite. Specializându-se în ceea ce știu să facă cel mai bine, țările pot produce mai mult cu resurse mai puține, iar puterea de cumpărare a consumatorilor crește. Oamenii călătoresc, muncesc, studiază și locuiesc în mai multe țări. Interacționează unii cu alții în mediul on-line, fac schimb de idei și de experiențe și își lărgesc orizonturile culturale. Studenții au acces pe internet la cursuri organizate de universități de top din toată lumea. Competițiile internaționale și cooperarea științifică au accelerat inovarea. Globalizarea a scos din sărăcie sute de milioane de oameni și le-a permis țărilor mai sărace să reducă din decalajul față de țările dezvoltate.
Dar globalizarea aduce cu sine și multe provocări. Mulți europeni se tem că printre consecințele sale s-ar putea număra creșterea inegalităților, pierderea de locuri de muncă, injustiția socială sau reducerea standardelor în ceea ce privește protecția mediului, sănătatea sau protecția vieții private. Uneori, oamenii simt că le sunt amenințate identitatea, tradițiile și modul de viață. Aceste temeri trebuie recunoscute și abordate în mod corespunzător.
Valorificarea oportunităților oferite de globalizare, crearea unei lumi mai bune, promovarea, în afara Europei, a valorilor și standardelor noastre ridicate, protejarea cetățenilor împotriva practicilor neloiale, îmbunătățirea rezistenței societăților noastre și consolidarea competitivității economice sunt prioritățile-cheie ale actualei Comisii.
Acest document de reflecție vine după publicarea, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei, care prezintă principalele provocări și oportunități pentru Europa următorului deceniu. Cartea albă a marcat începutul unui proces prin care cele 27 de țări membre sunt invitate să decidă cu privire la viitorul Uniunii din care fac parte. Pentru a încuraja această dezbatere, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul European și cu statele membre interesate, va găzdui, în mai multe orașe și regiuni din Europa, o serie de discuții privind viitorul Europei.
Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare va fi urmat de documente similare pe următoarele teme:
aprofundarea uniunii economice și monetare, pe baza Raportului celor cinci președinți din iunie 2015;
viitorul apărării europene;
viitorul finanțelor europene.
Informații suplimentare
Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare
Fișă informativă: Fondul european de ajustare la globalizare – Zece ani de solidaritate europeană
Urmăriți-l pe vicepreședintele Timmermans pe Facebook și Twitter
Urmăriți-l pe vicepreședintele Katainen pe Facebook și Twitter