DISTRIBUIȚI

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, d-l Achim Irimescu, se consultă astăzi cu
reprezentanţi ai oierilor şi invitaţi pe sprânceană din teritoriu, pentru reţinerea unor propuneri
pertinente de modificare şi completare a legii vânătorii. Probabil că atunci când se vor dezbate
modificările necesare a fi aduse legilor privind zootehnia şi pajiştile, vor fi invitaţi şi
specialiştii în cinegetică.
Fiindu-ne refuzată cererea de participare la aceste dezbateri, în calitate de reprezentanţi
specializaţi ai majorităţii vânătoreşti din România, nu ne rămâne decât să aşteptăm
modificările şi completările „tehnocrate” propuse, de cei direct interesaţi de împuţinarea faunei
cinegetice.
Sperăm ca totuşi să se ţină seamă de faptul că legile de mediu (înconjurător) au
prioritate în faţa legilor proprietăţii.
A.G.V.P.S. din România