DISTRIBUIȚI

Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița a
solicitat sprijinul cercetătorilor științifici de la
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
petru Protecția Mediului București, pentru
soluționarea unui caz de braconaj la morun.
Actul de braconaj s-a petrecut în zona Stelnica,
Brațul Borcea. Exemplarul braconat avea o
lungime 2,3 m, cu o greutate de cca 90-100 kg.
Dr. ing. DEÁK György, directorul general al
INCDPM, subliniază că orice exemplar de
sturion din speciile care populează în mod
natural cursul Dunării, pescuit accidental de
localnici, poate fi rascumpărat de INCDPM
pentru a fi marcat ultrasonic și apoi eliberat în
vederea atingerii obiectivelor științifice ale
INCDPM.
În cadrul proiectelor derulate de INCDPM București se
desfășoară cel mai amplu studiu științific pe plan mondial
cu privire la impactul lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor
de navigație pe Dunărea de Jos asupra mediului și în
special asupra rutelor de migrație a speciilor de sturioni
prezente în habitate sălbatice pe Dunăre.
Monitorizarea acestor rute de migrare se face prin
marcarea ultrasonică a unui număr cât mai mare de
sturioni (morun, cegă, nisetru, păstrugă) cu aprobarea
pentru pescuit științific obținută în prealabil de la A.N.P.A.
Pescuitul sturionilor în scop comercial și de agrement este
interzis în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului
Agriculturii și al Ministerului Mediului nr. 12/144/2017
publicat în MO nr. 139 din 23.02.2017, singura posibilitate de
capturare a acestor specii fiind doar în scopuri științifice, în
conformitate cu același ordin.
Rezultatele cercetătorilor români de la INCDPM au
consacrat pe plan mondial această instituție ca fiind una
de referință în domeniu, capabilă să ofere pe lângă soluții
tehnologice novatoare în domeniul protecției mediului și
sprijin pentru instituțiile statului abilitate să cerceteze și să
soluționeze infracțiunile de braconaj piscicol.
Backround INCDPM Faptele de ieri, 19 aprilie 2017
Experții INCDPM au fost prezenți
alături de reprezentanții IPJ Ialomița
la identificarea speciei de sturion
braconat.
Pentru identificarea cu cât mai mare
acuratețe a caracteristicilor
exemplarului, trupul morunului a
fost reconstituit din parțile
recuperate de polițiști.
În urma constatărilor polițiștilor s-a
dispus începerea cercetărilor in rem
cu privire la încălcarea prevederilor
legale și săvârșirea infracțiunii de
braconaj piscicol.
INCDPM reamintește că prin
proiectele pe care le derulează are
asigurate resursele necesare pentru
răscumpărarea exemplarelor de
sturion capturate accidental de către
pescari. Orice captură accidentală a
unui exemplar din speciile de
sturioni menționate, poate fi
anunțată la numerele de telefon +40
21 305.26.00 int.630 și mobil:
+40723417944.