DISTRIBUIȚI

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea, la 17 iulie, a Zilei Justiţiei Penale Internaţionale, care marchează aniversarea a 20 de ani de la adoptarea, la 17 iulie 1998, a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI).

Adoptarea Statutului, tratatul fondator al CPI, a reprezentat un pas decisiv în lupta împotriva impunităţii pentru cele mai grave infracțiuni care preocupă comunitatea internațională în ansamblul său și care pot ameninţa pacea şi securitatea globală, precum genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanităţii şi crima de agresiune.

Ziua Justiţiei Penale Internaţionale reprezintă o oportunitate de a reitera angajamentul comunităţii internaţionale pentru realizarea mandatului Curții, care are un rol esențial în dezvoltarea dreptului penal internațional, precum și în promovarea unei culturi a respectului pentru principiile statutului de drept, cu impact în planul prevenirii conflictelor și al protejării victimelor celor mai grave infracțiuni sancționate de dreptul internațional.

România s-a numărat în mod constant printre promotorii Curții Penale Internaționale și susține activitatea acesteia, bazată pe principiul cooperării cu statele părți la Statutul de la Roma, precum și pe principiul complementarității, conform căruia jurisdicția Curții este complementară jurisdicțiilor naționale.

De asemenea, România va continua să sprijine la nivel european și internațional acțiunile menite să consolideze respectul pentru normele de drept penal internațional, precum și măsurile de promovare a universalității și integrității Statutului CPI.

Informaţii suplimentare

Curtea Penală Internaţională este prima şi totodată singura instanţă penală internaţională permanentă. Această instituţie a fost înfiinţată prin Statutul de la Roma adoptat la data de 17 iulie 1998, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2002. În prezent, 123 de state sunt părţi la Statutul CPI. România a semnat Statutul CPI la data de 7 iulie 1999 şi l-a ratificat prin Legea nr. 111 din 28 martie 2002.

În cei 20 de ani de activitate, Curtea Penală Internațională a devenit o instituţie pe deplin funcţională, competenţa acesteia fiind limitată la infracțiunea de genocid, crimele împotriva umanităţii, crimele de război şi crima de agresiune, care au fost înaintate spre soluţionare fie de către statele părţi pe teritoriul cărora au fost comise, fie de Consiliul de Securitate al ONU. Până în prezent, Curtea a fost sesizată cu 26 de cauze.

Ziua Justiţiei Penale Internaţionale, sărbătorită pentru prima oară în anul 2011, a fost stabilită prin Declaraţia de la Kampala, adoptată cu prilejul primei Conferinţe de Revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale.

România s-a implicat, încă din perioada interbelică, în dezvoltarea dreptului penal internaţional, fiind unul dintre principalii promotori ai înfiinţării unei curţi penale internaţionale permanente, prin vocea diplomatului şi juristului Vespasian Pella.