DISTRIBUIȚI

INCDPM informează autoritățile direct interesate, precum și publicul
larg că în data de 24.04.2017, ora 22:50, sturionul (cod 12S25) a
traversat zona construcțiilor hidrotehnice/ pragul de fund vechi și pragul
de fund nou de pe brațul Bala către habitatele de reproducere localizate
amonte de km 350 al Dunării. Pentru obținerea acestui rezultat, experții
au monitorizat intens sectorul dintre km 43 al brațului Borcea și brațul
Bala cu scopul protejării exemplarului de eventuale acțiuni de braconaj
și pentru a determina în detaliu comportamentul acestuia în zona
amintită. În acest sens s-au folosit stații fixe de monitorizare,
echipamente de urmărire mobilă și s-au făcut măsurători pentru
determinarea și corelarea parametrilor hidrodinamici existenți.
Experții INCDPM București atrag atenția publicului larg asupra faptului că în prezent pe cursul fluviului Dunărea se mai
regăsesc doar patru specii de sturioni, din cele 6 existente la sfârșitul secolului trecut, iar trei dintre acestea sunt critic amenințate cu
dispariția potrivit CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). De mii de ani
morunul, nisetrul și păstruga migrează pe toată perioada anului din Marea Neagră pe cursul Dunării pentru hranire și
iernare, se reproduc numai în sezonul de primăvară, după care, atât puii rezultați, cât și adulții se întorc în mare.
În acest context, INCDPM consideră că are obligația de a face toate demersurile tehnico-științifice și administrative pentru
ocrotirea acestor specii ce intră in componența patrimoniului natural și cultural unicat al Românei, astfel încât să asigure
posibilitatea de reproducere și de refacere a stocurilor, evitând posibile sacțiuni (infringement) din partea Comisiei Europene.
În altă ordine de idei, institutul, prin reprezentantul legal PhD. Deák György, conducătorul proiectului „Monitorizarea impactului
asupra mediului a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre între Călărași și Brăila, km 375 – km 175”
a făcut numeroase demersuri către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) de a respecta legislația în vigoare
și de a sprijini cercetarea în vederea obținerii unui volum informațional unic pe plan mondial prin care România să poată
justifica reprezentanților Comsiei Europene faptul că sunt îndeplinite îndatoririle asumate față de protejarea mediului. Pentru a
întări necesitatea sprijinului din partea ANPA, domnul Deák György afirmă faptul că peste 65% din exemplarele monitorizate
de către INCDPM au fost braconate în perioada 2011-2016, prejudiciile fiind uriașe.Din păcate, ANPA nu are capacitatea sau nu
dorește a se implica în combaterea fenomenului de braconaj, iar rezultatele negative provocate de limitarea pescuitului științific la
o cotă sub necesarul solicitat de cercetători se va vedea în viitorul apropiat.
AVERTISMENT INCDPM
În imaginele alăturate sunt prezentate datele de identificare ale sturionului (fișă de
identificare ihtiologică) și o hartă unde este prezentat traseul parcurs din data de
02.04.2017, când a pătruns în zona monitorizată intensiv și 24.04.2017, când
sturionul a trecut de zona pragurilor de fund.
Prin urmare, INCDPM face un apel către toți pescarii implicați în activitatea de pescuit comercial pe Dunăre să
anunțe orice captură accidentală a unui exemplar din speciile morun, nisetru sau păstrugă pentru introducerea
acestora în programul de cercetare implementat de institut. Toate capturile păstrate în stare vie pentru marcare cu
mărci ultrasonice, eliberare și monitorizare ulterioară, vor fi plătite avantajos în funcție de greutatea acestora.
Se încearcă astfel salvarea sturionilor prin convingerea pescarilor că este mai important să contribuie în scopul cercetării
unor specii aflate pe cale de dispariție, decât să riște închisoarea pentru sume modice prin comercializarea exemplarelor către
restaurantele de lux.
Orice captură accidentală a unui exemplar din speciile de sturioni menționate, poate fi anunțată la numerele de
telefon ale INCDPM +40 21 305.26.00 int.630 și mobil: +40723417944, expert ihtiolog / sturioni dr. ing. Bădiliță Alin