DISTRIBUIȚI

Comunicat de presă

Ca urmare a informațiilor apărute în presă, referitoare la calitatea serviciilor de transport public local oferite de Transurb S.A. și presupusele datorii ale municipalității către societate, Primăria municipiului Galați comunică următoarele aspecte:
Societatea Transurb S.A. iese pentru a doua oară în spațiul public vehiculând informații eronate cu privire la eventuale datorii pe care ordonatorul principal de credite, Primăria municipiului Galați, le-ar avea. Această atitudine considerăm că este una abuzivă și este menită să aducă pe de o parte panică în rândul cetățenilor, iar pe de altă parte să denigreze imaginea administrației publice locale.
Unul dintre aspectele vehiculate este legat de regularizarea prețului pe kilometru pentru perioada mai 2016 – decembrie 2017 și acoperirea acestor cheltuieli. Conform HCL nr. 730 din 19.12.2017, ”suma rezultată din regularizare se va achita în tranșe până la data de 31 decembrie 2018”. Până la acest moment s-au făcut plăți în valoare de 11.054.815 lei. De aici rezultă că mai sunt de plătit până în luna decembrie a acestui an 6.699.117, 11 lei. După cum se poate observa, a mai rămas de plătit către societatea de transport public local o treime din suma reprezentând regularizarea prețului pe kilometru.
Compensația pe tarif pe luna martie 2018 este în valoare de 643.954 lei. Factura a fost înaintată către Primăria Galați la data de 3.05.2018 cu scadență de plată în 30 de zile de la data facturării. Asta înseamnă că vorbim despre o factură curentă, nicidecum de o datorie.
De asemenea, Primăria municipiului Galați aduce la cunoștința cetățenilor faptul că achită regulat sumele asumate prin Hotărâre de Consiliu Local drept subvenții pentru anumite categorii de călători, respectiv pentru 46.000 de persoane de la nivelul orașului Galați. Doar pentru luna martie factura ce conține decontul acestor facilități pe care Primăria le acordă călătorilor a fost înaintată către municipalitate la data de 26.04.2018 cu scadență de plată în termen de 30 de zile de la data facturării. Valoarea acestei facturi este de 2.621.640 de lei. Din nou este vorba despre o factură curentă și nu de o datorie sau de o sumă restantă. Primăria Galați a achitat deja 1.103.567 lei din această sumă.
Societatea Transurb S.A. înregistrează datorii către ANAF. Din sumele achitate lunar de Primăria Galați către Transurb S.A., peste 500.000 de lei sunt virați către ANAF, aceasta fiind suma eșalonată pe care municipalitatea o plătește în contul datoriilor pe care societatea le are către această instituție. Vârful de plăți, înainte ca societatea să obțină această reeșalonare, a fost înregistrat în luna februarie când Primăria Galați a plătit 3.896.086 lei pentru a acoperi aceste datorii ale societății de transport public.
Toate datele financiare prezentate mai sus indică faptul că Primăria municipiului Galați își achită, conform înțelegerilor contractuale, toate obligațiile financiare către societatea de transport public local.
Mai mult decât atât, principala preocupare a actualei conduceri a administrației publice locale este ridicarea standardului privind calitatea serviciilor și se implică direct în acest demers.
Înnoirea parcului auto cu cele 14 troleibuze noi este primul pas în acest sens, urmând în viitorul apropiat achiziționarea a 50 de autobuze hibrid și 20 de autobuze mici. Achiziția pentru aceste mijloace de transport a fost deja demarată. Un al doilea pas va fi implementarea sistemului de E-ticketing menit să eficientizeze toate aspectele ce țin de transportul de călători din orașul Galați.
Aspecte descoperite în cadrul controlului de audit la Transurb S.A.
În cadrul etapei de analiză a auditului tehnico-economic de la societatea Transurb S.A. s-au descoperit numeroase erori care duc exact către o funcționare deficitară din punct de vedere economic.
• Nu există o evidență electronică a lucrărilor realizate în autobază privind evidența activităților de întreținere și reparații a mijloacelor de transport. Nu pot fi urmărite cu exactitate numărul de ore prestate de personalul care efectuat lucrările, nu se știe ce tip de lucrări au fost efectuate și în ce interval de timp au fost făcute și nici de ce o parte dintre autovehicule au necesitat intervenții pentru reparații mai dese.
• Nu există informații de la producătorii de mijloace de transport privind parametrii tehnici ai acestora (cărți tehnice, date relevante despre starea tehnică a mașinilor etc.).
• Transurb S.A. nu are normative adaptate la parcul auto și activitatea curentă astfel nu pot fi analizate consumurile și nici nu poate fi urmărită utilizarea resurselor.
• S-a constatat de asemenea că Transurb S.A., în perioada analizată, a efectuat două tipuri de transport, respectiv pentru călători și convenție, cu aceleași mijloace de transport în condițiile în care contractul de delegarea gestiunii prevede mijloace de transport separate pentru cele două activități. De aici rezultă uzarea excesivă a unor autovehicule nejustificat.
Vă aducem la cunoștință că până la această oră nici una dintre măsurile pe care echipa de control le-a recomandat nu a fost luată în calcul și pusă în practică. Aceste măsuri constituie obligații pentru operatorul de transport în comun încă din luna decembrie a anului 2017.
Primăria municipiului Galați nu dorește să aducă acuzații către Transurb S.A. Cu toate acestea, acoperirea unui management defectuos al resurselor cu acuzații false aduse către municipalitate privind achitarea datoriilor financiare nu poate fi susținută de apariția plătită în presă a unor comunicate denigratoare. Banii respectivi ar fi putut fi folosiți pentru bunul mers economic al societății și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru salariați.