DISTRIBUIȚI

 

ouaCreşterea păsărilor este o preocupare importantă pentru un segment de populaţie, activitate care în funcţie de sistemiul de creştere asigură crescătorului o sursă de hrană în gospodăria proprie, dar şi venituri substanţiale prin valorificarea de păsări vi, sau ouă obţinute,de la păsări crescute în exploataţii comeciale, în sistem ecologic sau industrial.

Dintre produsele obţinute de la păsările domestice, oul este unul dintre cele mai hrănitoare alimente. datorită valorii nutritive şi biologice ridicate, fiind o sursă perfect echilibrată de proteină şi grăsimi uşor digestibile, de energie şi de nutrienţi.

Un ou cu masa de 50g are o valoare energetică de 90-100 calorii, echivalentă, ca valoare nutritivă, cu aproximativ 150ml. lapte, 40g. carne sau 20g. brânză uscată.

Pentru consum uman cel mai mult se folosesc ouăle de găină, însă în cantităţi mai mici se consumă şi ouă de raţă, gâscă, curcă, struţ sau prepeliţă.

Producerea şi comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului C.E nr. 852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,  Reg. C.E nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. C.E. nr. 1234/2007 ce stabileşte standardele de comercializare aplicabile ouălor şi ale Directivei 2000/13/C.E. cu privire la etichetarea şi modul de marcare a ouălor şi a ambalajelor, precum şi Ordinul A.N.S.V.S.A nr.111/2008, privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,

Conform actelor normative în vigoare, ouăle se clasifică după caracteristicile de calitate în :

 • Ouă de categoria A:

– formă normală, intacte şi cu coaja curată, la examenul ovoscopic prezintă camera de aer cu înălţimea până la 6 milimetri, imobilă, gălbenuşul vizibil în poziţia centrală, albuşul limpede, transparent, fără impurităţi şi mirosuri  străine.

 • Ouă de categoria B:

– sunt ouăle care nu respectă toate caracteristicile de calitate prevăzute    pentru ouăle de categoria A
După greutate, ouăle din categoria A, se clasifică în:
– categoria XL (foarte mare): greutate ≥ 73 g;
– categoria L (mare): greutate  ≥ 63g şi <73 g;
– categoria M (mediu): greutate ≥ 53 g şi < 63 g;
– categoria S (mic): greutate < 53 g.

Pentru asigurarea trasabilităţii, ouăle destinate comercializarii trebuie marcate obligatoriu cu codul producatorului, format dintr-un cod care reprezinta ţara, judeţul, un număr de ordine in cadrul judeţului, data ouatului (ziua şi luna) şi o cifră in faţa codului ţării care va indica metoda de creştere, astfel:

 • cifra 0 – pentru ouă de găină care se cresc ecologic.
 • cifra 1 – pentru ouă de găină care se cresc în aer liber;
 • cifra 2 – pentru ouă de găină care se cresc în hale la sol;
 • cifra 3 – pentru ouă de găină care se cresc în baterii (cuşti, îmbunătăţite)

Marcarea ouălor cu codul producătorului se va face la locul de producţie sau la primul centru de ambalare la care sunt livrate ouăle, cu respectarea condiţiilor legale.

Ambalajele care conţin ouă de categoria A trebuie să poarte la exterior, pe lângă concordanţa între codul producătorului marcat pe ou şi cel de pe ambalaj, date înscrise vizibil şi perfect lizibile despre:

 • codul centrului de ambalare ouă;
 • categoria de calitate;
 • categoria de greutate;
 • data valabilităţii;
 • metoda de creştere cu termenii: “ Ouă de găini crescute în aer liber”; “Ouă de găini crescute în hale la sol”,“ Ouă de găini crescute în baterii.

Data valabilităţii minime trebuie stabilită la maximum 28 de zile de la ouat.

Statusul de sănătate pentru efectivele de păsări este asigurat de personalul din reţeaua sanitară veterinară, care conform programelor de prevenire a bolilor transmisibile specifice păsărilor (Gripa Aviară, Pseudopesta Aviară şi Salmonelozele la găini ouătoare şi puii de carne, sau tehnopatii) monitorizează respectarea normelor de protecţie sanitară, a normelor de protecţie şi bunăstare, normele de igienă şi microclimat, furajare şi asigurarea apei potabile în exploataţiile cu păsări, supravegherea bolilor prin examene de laborator şi operaţiuni imunoprofilactice specifice.

Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare prin producerea şi comercializarea de ouă, în alte condiţii decât cele legale, medicii veterinari  atenţionează producătorii, comercianţii şi consumatorii de ouă, să respecte următoarele:

 •  Valorificarea ouălor de consum se poate face numai in spaţii şi unităţi autorizate şi supuse controlului sanitar veterinar.
 • Se interzice comercializarea ouălor care nu sunt marcate, cu:

•    ţara de provenienţă;
•    codul unităţii producătoare;
•    data producerii (ziua, luna şi anul);
•    indici de standard de comercializare şi cifra sistemului  de creştere, care se aplică pe fiecare ou;

 • Este interzisă comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă,
 • Transportul ouălor se va efectua doar în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţite de document de conformitate, care să ateste salubritatea acestora şi sistemul de creştere a găinilor.
 • Se interzice depozitarea, expunerea în vederea comercializării a ouălor în aceleaşi locuri cu alte produse alimentare care nu sunt preambalate sau care sunt în spaţii necorespunzatoare care pot duce la alterarea sau la contaminarea acestora.
 • Păstrarea ouălor se face în frigider sau încăperi cu temperatura de 4 până la 14 0 C.

Populaţia este rugată să informeze medicul veterinar arondat despre neregulile constatate în producerea şi comercializarea alimentelor, pentru a se putea lua măsuri în consecinţă.

Dr. Penţea Ioan –  Secretar Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu