DISTRIBUIȚI

UAT Municipiul Galaţi anunţă incheierea oficială a proiectului “Centru comunitar de servicii sociale din Str. Ştiinţei nr.26, Municipiul Galaţi”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”.
Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea, la nivelul comunităţii locale şi inclusiv al grupurilor vulnerabile din aceste comunităţi, a capacităţii de a realiza o dezvoltare locală durabilă şi incluzivă.
Obiectivele specifice atinse ca urmare a implementării proiectului:
1. Consolidarea clădirii existente (atelier şcoală cu regim de înălţime P) şi supraetajarea construcţiei existente cu 3 nivele (P+2E+M), în scopul infiinţării unui centru social pentru categoriile defavorizate;
2. Acordarea de adăpost temporar pentru un număr de 60 de persoane defavorizate (inclusiv populație romă);
3. Organizarea şi furnizarea de cursuri de pregătire profesională pentru un număr de 14 specialişti în domeniul serviciilor sociale, din care 4 vor fi angajați ai centrului, iar 10 vor colabora cu angajații centrului pentru acordarea de servicii sociale în cadrul acestuia;
4. Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţă activă a grupurilor defavorizate, inclusiv a populaţiei aparţinând etniei rome. În acest context, vor creşte şansele de găsire a unui loc de muncă pentru 120 persoane defavorizate.
5. Organizarea şi furnizarea de cursuri de calificare/recalificare profesională în vederea dezvoltării competenţelor pentru sprijinirea inserţiei/reinserţiei profesionale pentru 84 de persoane defavorizate (inclusiv populație romă).
Valoarea totală a proiectului (cu TVA) este de 12.658.730,00 lei, din care 12.325.133,46 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată conform contractului de finanțare. Asistenţa financiară neramburabilă primită: 4.466.970,53 lei.
Perioada de implementare a proiectului: 21 luni şi 13 zile de la data semnării contractului.
Conferinţa de încheiere a proiectului va avea loc în data de 25 august 2016 ora 1100, la Centrul comunitar de servicii sociale din str. Ştiinţei nr.26.
Relaţii suplimentare pot fi oferite de managerul proiectului: Cristian Capetis tel: 0236 307 706
fax: 0236 461 460.