DISTRIBUIȚI

Suntem onoraţi să vă invităm la Conferinţa Naţională „Paradigmele Postmodernităţii”, care va avea loc la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, pe data de 8 mai 2015, începând cu ora 10,00. In deschidere, va avea loc dezbaterea pe tema „Paradigmele Postmodernităţii”, la care vor participa, ca invitaţi, profesori de la Facultatea de Litere Galati, personalităţi gălăţene, cadre didactice. Avem în vedere, spre abordare, aspecte precum: Postmodernitatea şi noul modus vivendi al omenirii Schimbările de paradigmă epistemologică şi culturală ale lumii postmoderne Postmodernismul – o bătălie culturală câştigată? Curentele artistice postbelice reflectate în curriculum Postmodernitatea şi noile Media Învăţământul românesc actual – proiect educaţional modernist şi elevi postmoderni. Conferinţa este deschisă tuturor cadrelor didactice, indiferent de specialitate, interesate de studiul paradigmelor celor două epoci – Modernitatea şi Postmodernitatea, al curentelor literare/culturale – modernismul, neomodernismul, postmodernismul, poststructuralismul, deconstructivismul, hypermodernismul etc. şi de analiza operei scriitorilor postbelici români şi străini. Secţiunile conferinţei sunt: Secţiunea I – Modernitate şi Postmodernitate; Secţiunea a II-a – Curente postbelice; Secţiunea a III-a – Scriitori postbelici Informaţii privind regulamentul conferinţei, care face parte din Proiectul Naţional „Paradigmele Postmodernităţii”, iniţiat de Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” Galaţi în 2015, există în aplicaţia http://paradigmelepostmodernitatii.weebly.com/ Organizatori şi parteneri: Facultatea de Litere Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia” Galaţi, Casa Corpului Didactic Galaţi, Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” Galaţi, mass-media. Cu tot respectul, Comitetul de organizare