DISTRIBUIȚI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A PRESEI UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

În parteneriat cu
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI
PRIMĂRIA ORAȘULUI MIOVENI
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „DINICU GOLESCU” ARGEȘ
MUZEUL GOLEȘTI
MUZEUL JUDEȚEAN ARGEȘ
ARHIVELE MILITARE ROMÂNE
SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE DIN ROMÂNIA

Organizează AL XIII-LEA CONGRES INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A PRESEI
cu tema AUDIOVIZUALUL, O ISTORIE RECENTĂ (1928-2020)
03-04 aprilie 2020 Pitești

Manifestarea urmărește valorificarea fondurilor documentare relative la apariția și la evoluția presei în spațiul lingvistic românesc, la apariția jurnalismului audiovizual ca ocupație/profesie, la primele programe radio/de televiziune, a publicațiilor de popularizare aferente ș.a.m.d. Ariile tematice subsumate congresului privesc și evoluțiile din provinciile istorice care au aparținut statului român.
Direcții recomandate de cercetare:
Începuturile radiofoniei, studii monografice. Personalități reprezentative pentru perioada pionieratului. Radiodifuziunea începuturilor. Diversificarea emisiunilor – politică, de informare generală, pentru femei, științifice, medicale, religioase, de divertisment ș.a.m.d.
1928, 1956, 1990: România și teritoriile locuite de români- circumstanțe economice, sociale, politice și culturale ce încurajează apariția și dezvoltarea audiovizualului;
Programele editoriale. Influențe străine, modele culturale în evoluția presei audiovizuale.
4. Jurnaliști-pionieri, în audiovizual. Jurnaliști/scriitori reprezentativi, în presa audiovizuală.
Radio Chișinău.
Relația presă-Putere, în spațiul românesc. Controlul asupra programelor. Cenzura, libertatea presei.
Audiovizual în limbi ale minorităților naționale.
Economia presei – aspecte comerciale cu privire la audiovizual (taxe, abonamente, cost echipamente de recepție, portabilitate, publicitatea audiovizualului.
Ilustrație muzicală și signalectica audiovizuală. Imagine și memorabilitate a unor generice, jingle-uri.
Aspecte legale/morale ale funcționării audiovizualului înainte de 1947, în perioada comunistă, în primii ani de după revoluție. Înființarea CNA. Aspecte legale și de prezervare a limbii corecte.
Emisiuni de radio și televiziune memorabile. Jurnaliști de referință din domeniul audiovizual.
Propaganda radio. Anii războiului, anii războiului rece.
Vocea Americii și Europa Liberă. Emisiunile în limba româna ale BBC, DW, Radio Moscova, China. Programe celebre și jurnaliști remarcabili.
Conferința de deschidere va fi susținută de dl. academician Răzvan Theodorescu.

Condiţii de participare şi informaţii preliminare:
Propunerile de participare vor fi trimise pe adresa: dumidel@yahoo.com, până la data 01 martie 2020, prin completarea formularului de mai jos, urmând ca până la data de 15 martie 2020 Consiliul științific al Congresului să vă comunice decizia, în legătură cu acceptarea/respingerea propunerii de participare.
În timp util veți primi mai multe detalii legate de program, de aspectele tehnice si alte amănunte referitoare la posibilități avantajoase de cazare. Taxa de participare este de 100 de lei, organizatorii vor asigura materialele promoţionale şi masa participanţilor, precum și tipărirea volumului cu contribuțiile. Cheltuielile cu transportul şi cazarea revin fiecărui participant, iar taxa se achită în momentul înscrierii, la primirea mapelor.
Comunicările acceptate și susținute care au legătură cu tema și direcțiile de cercetare indicate vor fi publicate în volumul Audiovizualul, o istorie recentă, la o editură recunoscută, în coordonarea conf. univ. dr. Delia Duminică. Comunicările acceptate și susținute care tratează alte aspecte de istorie a presei vor fi incluse în paginile Revistei Române de Istorie a Presei.
Consiliul științific:
Conf. univ. dr. habil. Cătălin Negoiţă, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei
Prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Marian Petcu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
Conf. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Conf. univ. dr. Silvia Grossu, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Ioan David, Directorul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara
Conf. univ. dr. Delia Duminica, Universitatea din Pitesti
Conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, Universitatea „Ovidius”, Constanța
Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. Răduţ Bîlbîie, Ministerul Educației Naționale
Conf. univ. dr. Vasile Ilincan, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava
Dr. Carmen Țâgșorean, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Comitetul de organizare:
Conf.univ.dr. Delia Duminică
Conf.univ.dr. Georgiana Drăghici
Conf.univ.dr. Carmen Nicolescu
Lect.univ.dr. Elena Popescu
Lect.univ.dr. Florin Stoica
Lect.univ.dr. Remus Cîrstea

Secretariatul Congresului
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitești, județul Argeș
Telefon: 0740.81.36.29
E-mail: dumidel@yahoo.com
Persoană de contact: conf. univ. dr. Delia Duminică

Parteneri media:
Agenția RADOR
SRR
TVR
Trustul de Presă al Armatei
Argeș TV
Antena 3 Pitești
Ziarul TOP
Ziarul Argeșul
Jurnalul de Argeș
Upit Media

CONGRESUL INTERNAŢIONAL
DE ISTORIE A PRESEI
-ediția a XIII-a –

AUDIOVIZUALUL O ISTORIE RECENTĂ (1928-2020)
Pitești,
03-04 aprilie 2020

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

NUME ŞI PRENUME:
FUNCŢIA ŞI INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA:
Număr de telefon:
E-MAIL:
Ziua sosirii și ziua plecării:
Doresc / Nu doresc cazare în zilele:
Doresc / Nu doresc un meniu vegetarian (de post):
Doresc / Nu doresc să particip la vizitele organizate:
TITLUL INTERVENȚIEI:
REZUMAT:
CUVINTE CHEIE: