DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.576
din 13decembrie2019

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrujoi, 19 decembrie2019, ora 1200, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

CostelFotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),(2) lit. a),(6)şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) dinCodul administrativ,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrujoi, 19 decembrie2019, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Validarea mandatului de consilier judeţean al domnuluiCristoloveanu Ovidiu.
Iniţiator: Comisia de validare
2.Depunerea jurământului.
3. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiatori: Costel Fotea
4. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti).
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca).
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a comunei Fârţăneşti).
Iniţiator: Costel Fotea
7.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi).
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa).
Iniţiator: Costel Fotea
9.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa).
Iniţiator: Costel Fotea
10.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti ).
Iniţiator: Costel Fotea
11.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea).
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu).
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu).
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci).
Iniţiator: Costel Fotea
15.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu).
Iniţiator: Costel Fotea
16.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)
Iniţiator: Costel Fotea
17. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului).
Iniţiator: Costel Fotea
18. Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
19.Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei.
Iniţiator: Costel Fotea
20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
21. Solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.
Iniţiator: Costel Fotea
22. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ SITUAT ÎN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7 BIS, LA ŞCOALA SPECIALĂ PP NEVEANU-GALAŢI”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre ” .
Iniţiator: Costel Fotea
24. Aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasa Parascheva”.
Iniţiator: Costel Fotea
25. Aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor ”.
Iniţiator: Costel Fotea
26. Aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasa Parascheva Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
27. Continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020.
Iniţiator: Costel Fotea
28. Stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020.
Iniţiator: Costel Fotea
29.Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în judeţul Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
30. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2020.
Iniţiator: Costel Fotea
31. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019.
Iniţiator: Costel Fotea
32. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022.
Iniţiator: Costel Fotea
33.Completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați” .
Iniţiator: Costel Fotea
34. Modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta.
Iniţiator: Costel Fotea
35. Privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”.
Iniţiator: Costel Fotea
36. Aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta.
Iniţiator: Costel Fotea
37. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”.
Iniţiator: Costel Fotea
38. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Sergiu DUMITRESCU.
Iniţiator: Costel Fotea
39. Acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”.
Iniţiatori: Căluean Anghel–Costel, Crețu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Gaiu Magdalena, Radu Valentin, Simbanu Ionică, Ștefan Ion și Ursu Nicușor.
40. Acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”.
Iniţiator: Simbanu Ionică
41. Desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
42. Actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism constituit pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, în vederea preveniri şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin muncă şi a violenței în familie.
Iniţiator: Costel Fotea
43. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul General al Judeţului
Ionel Coca