DISTRIBUIȚI

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.187
din 22februarie2019

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrumarţi, 26 februarie 2019, ora 1200, la sediulConsiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1),(3)şi (7)din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;
În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrumarţi, 26februarie 2019, ora 1200, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare,cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria);
Iniţiator: Costel Fotea
2.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
3. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod);
Iniţiator: Costel Fotea
4.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
5. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri);
Iniţiator: Costel Fotea
6. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca);
Iniţiator: Costel Fotea
7. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi(U.A.T. a municipiului Galaţi);
Iniţiator: Costel Fotea
8. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa);
Iniţiator: Costel Fotea
9.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ivești (U.A.T. a comunei Ivești);
Iniţiator: Costel Fotea
10. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa);
Iniţiator: Costel Fotea
11. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti);
Iniţiator: Costel Fotea
12. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea);
Iniţiator: Costel Fotea
13. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti);
Iniţiator: Costel Fotea
14. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu);
Iniţiator: Costel Fotea

15. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela);
Iniţiator: Costel Fotea
16. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu);
Iniţiator: Costel Fotea
17.Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti);
Iniţiator: Costel Fotea
18. Avizarea Planului de acţiune pentru anul 2019 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului);
Iniţiator: Costel Fotea
19. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
20. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
21. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 178/24.09.2018 privind aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
22.Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Agenţiei în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
23. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia Națională pentru Resurse Minerale, în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii Inspecției Teritoriale a ANRM în judeţul Galați;
Iniţiator: Costel Fotea
24. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 264/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din DALI (Documentația de Avizare Lucrări de Intervenție) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești – Grivița (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
25. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 266/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
26. Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”;
Iniţiator: Costel Fotea
27. Aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2018;
Iniţiator: Costel Fotea
28. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1976/29.02.2016 pentru managementul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
29. Constatarea încetării Contractului de management nr. 1977/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
30.Constatarea încetării Contractului de management nr. 1978/29.02.2016 pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
31. Numirea Managerului interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
32. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
33. Numirea Managerului interimar al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
34. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de22februarie 2019.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi.

PREŞEDINTE,
Costel Fotea

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentCONSILIUL LOCAL GALAŢI
Articolul următorDe la IPJ