DISTRIBUIȚI

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 14.01. 2019, orele 1400, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

„1. Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, în anul 2019”