DISTRIBUIȚI

”CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 26.06.2019, ora1400, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio – culturale, sportive și civice pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Asociația Club Sportiv Nautic Mila 80, în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv Festivalul „Cupa Dunării de Jos”;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Teilor, nr.5;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, Traian Nord, Aleea Foișor, nr. 5;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Română, nr. 68;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, str. Drumul de Centură, nr. 218B;

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 2197 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Garofiței, nr. 8, Lot 2;

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a municipiului Galați, aflat în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 39;

9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri, începând cu anul 2020, pentru terenul situat în Galați, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 53;

10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri și a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru terenul și pentru clădirea TESA-C4, situate în Galați, str. Paul Păltânea, nr. 10;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare alee pietonală zona cuprinsăîntre str. Navelor și parc Elice”;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați – Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești”;

13. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv „Universitatea Dunărea de Jos” din Galați;

14. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Fortuna Galați;

15. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Luceafărul Galați;

16. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Club Sportiv Școala de Fotbal Oțelul Galați;

17. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Sorin Balaban Galați;

18. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Fotbal Club Universitatea Galați;

19. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Asociației Sport Club Municipal Dunărea Galați;

20. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a Clubului Sportiv United Galați;

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 654/06.12.2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați a capacităților energetice parțiale din cadrul lucrării „Alimentare cu energie electrică locuințe sociale din cartier Micro 17 – Etapa II – blocurile M7 ÷ M14” și transmiterea acestora către S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A. – S.D.E.E. GALAȚI;

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Stefan cel Mare” Galați”și a cheltuielilor legate de proiect;

23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;

24. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietate privată a municipiului Galați, în suprafață de 9975 mp, situat pe bdul Marea Unire, nr. 1;

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare și extindere instalație de utilizare biogaz”;

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;

28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sfântul Vasile” în scopul continuării lucrărilor de construire a „Cantinei sociale și a Centrului de zi pentru copiii proveniți din familii defavorizate de pe lângă Parohia Sfântul Vasile”;

29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Întâmpinarea Domnului”;

30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh”;

31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul construirii Bisericii Militare – „Sfântul Dimitrie cel Nou”;

32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”;

33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Haralambie”;

34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfânta Ana”;

35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Nectarie” – Barboși;

36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Atanasie Patelarie”;

37. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Antonie cel Mare”;

38. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Mina, Victor și Vichentie”;

39. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul”;

40. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Martiri Brâncoveni”;

41. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local in scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii „Sfinții Gherman și Casian”;

42. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local Parohiei „Sfinții Împărați” în scopul continuăriilucrărilor de construire a „Centrului de zi pentru copii și capelă”;

43. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”;

44. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”;

45. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a Bisericii „Sfântul Pantelimon”;

46. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a Bisericii Romano-catolice;

47. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii Evanghelice Creștine;

48. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de reparare a locașului de cult al Bisericii Reformate;

49. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de la bugetul local în scopul continuăriilucrărilor de construire a Bisericii Penticostale „Emanuel”;

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național de Operăși Operetă „Nae Leonard” Galați;

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 19, str. Simon Ajarescu, nr. 10A;

52. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei părţi din corpul C3, din incinta Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu”, situat in Galați, strada 1 Decembrie 1918 nr. 25, din spaţiu destinat învăţământului în sediu al Bibliotecii Municipale „Paul Păltânea”, Filiala nr. 2 a Bibliotecii “V.A.Urechea”;

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Regia Autonomă “Administraţia Zonei Libere Galați”;

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de administrație al Societății TRANSURB S.A. Galați ;

55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului împrumuturilor interne al Municipiului Galați, pe anul 2019;

56. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul Cantinei de Ajutor Social Galaţi;

57. Proiect de hotărâre privind preluarea din gestiunea Societăţii Calorgal S.A. Galaţi în administrarea Consiliului Local Galaţi, a unor spaţii cu altă destinaţie, precum şi a terenurilor aferente acestora;

58. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galaţi cu Asociaţia „Open Hub” Galaţi pentru realizarea evenimentului „Just Pitch.Startups Contest” Galaţi, ediţia a VI-a;

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor revizuit, pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020;

60. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, a Regulamentului serviciului de salubrizare şi a Caietului de sarcini pe activităţi a serviciului de salubrizare;

61. Proiect de hotărâre privind concesionareaprin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Mioriței, nr. 45;

62. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Spaniolă, Nr. 2;

63. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Tecuci, nr. 159;

64. Proiect de hotărâre privind vânzarea în indiviziune a terenului în suprafață de 8,55 mp, intravilan, proprietatea privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 252, bl. G3, sc. 1, parter;

65. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în 2 loturi a terenului, proprietatea publică a Municipiului Galați, în suprafață de 1560 mp, situat în Galați, str. Gh. Doja nr. 2, aferent bl. 5A;

66. Proiect de hotărâre pentru dezmembrarea în 2 loturi a terenului proprietatea privată a municipiului Galați, în suprafață de 182 mp situat în Galați, str. Brăilei nr. 157A, aferent bl. A6-A7;

67. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galaţi, încheiat cu Transurb SA;

68. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 444/26.11.2015 privind aprobarea taxei speciale de habitat şi a Regulamentului pentru constatarea, stabilirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de habitat;

69. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 156/10.04.2008 privind stabilirea tarifelor pentruactivitățile desfășurate de către Serviciul Public Ecosal Galați, cu modificărileși completările ulterioare;

70. Proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii desemnați în Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Administrația Zonei Libere Galați”;

71. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/25.02.2010 privind aprobarea modului de calcul pentru stabilirea valorii minime până la care se va negocia redevenţa pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale, concesionate conform HG nr. 884/2004;

72. Proiect de hotărâre pentrudesemnarea unui membru în Consiliul Director al Fundaţiei „Sportul Gălăţean”;

73. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

74. Interpelări, intervenții, cereri;

Diverse