DISTRIBUIȚI

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
din data de 2611 2020, ora 14. 00

1. Proiect de hotărâre privind majorarea patrimoniului public al RegieiAutonome „AdministrațiaZoneiLibereGalați”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328/18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare imobil din Str. Al. I. Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe și a cheltuielilor necesare implementării proiectului”;
4. Proiect de hotărâre privindaprobarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație prin achiziția de echipamente IT pentru unitățile școlare din Municipiul Galați, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2” şi a cheltuielilor necesare implementării proiectului;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitățile școlare din municipiul Galați” şi a cheltuielilor necesare implementării proiectului;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 478/31.10.2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure aflate în situație de necesitate sau alte situații deosebite;
7. Proiect de hotărâre privindaprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Municipiul Galati si Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Galati pentru proiectul „Imbunatatirea infrastructurii TIC in domeniu e-educatie prin achizitia de echipamente IT pentru unitatilescolare din Municipiul Galati, in contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”
8. Proiect de hotărâre privindaprobarea Acordului de parteneriat incheiat intre Municipiul Galati si unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Galati pentru proiectul „Crestereacapacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru unitatilescolare din municipiul Galati”
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 413 din 15.09.2020 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str. Traian nr. 254 și a cheltuielilor necesare implementării proiectului”;

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2020
S-a semnat contractul de execuție a lucrărilor la Situl arheologic Tirighina Barboși

Primăria municipiului Galați anunță că s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor la obiectivul „Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina, Barboși”. Oferta declarată câștigătoare este cea depusă de Rovis Lider SRL Galați, valoarea contractului este de 15.629.173.12 lei fără TVA, iar durata acestuia este de 24 de luni.
Obiectivul general al proiectului vizează conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, în vederea impulsionării dezvoltării locale.
Obiectivele specifice ale proiectului au în vedere: restaurarea și conservarea sitului arheologic Tirighina–Barboși, în termen de doi ani de la semnarea contractului de finanțare; dotarea sitului arheologic Tirighina–Barboși, în termen de doi ani de la semnarea contractului de finanțare; punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina–Barboși la finalizarea implementării proiectului.
Lucrările aferente obiectivului constau în: lucrări de conservare-restaurare vestigii arheologice antice și interbelice; construire structuri de protecție a vestigiilor arheologice – permanente și temporare și construire Muzeu de sit cu punct de informare; amenajări exterioare pentru acces la monumentul istoric – drum acces sit, alei de circulație pietonală; amenajări pentru sugestii configurații istorice – trasee fortificații, circulații antice, prelucrări ale terenului – ramblee circulații pietonale, împrejmuire, balustrade și plantații; lucrări pentru iluminat exterior arhitectural și peisagistic; lucrări de protejare a taluzurilor – protecție antierozională.
Reamintim că municipiul Galaţi are calitatea de beneficiar al finanţării proiectului Punerea în valoare a sitului arheologic Tirighina – Barboși, cod SMIS 119952, în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, apelul de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1.

Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați

Doamne ferește!

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentPolitia in actiune
Articolul următorPolitia in actiune