DISTRIBUIȚI

ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI

Lucrările şedinţei se vor desfăşura la sediul Instituţiei Prefectului, în data de 31 08 2016, orele 1500, având următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, b-dul. George Coșbuc, nr. 160;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Cașin, nr. 49;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Buhociu Ioan, nr. 3 (fost Drumul Viilor, T138, P13, Poziția 6);
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
5. Proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului Local Galați, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de administrație al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Buna Vestire Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
8. Proiect de hotărâre privind preluarea spațiului proprietate publică a Municipiului Galati, situat în strada Brăilei, nr. 184, din administrarea Școlii Gimnaziale Iulia Hașdeu, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galati și transmiterea acestuia în administrarea Școlii Gimnaziale Constantin Gheorghe Marinescu;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările şi completările ulterioare;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, operatorului de transport Societatea Metaltrade International S.R.L. pentru angajații Societății PBN Logistics S.A.;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 26, Str. Zorilor, nr. 7;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 4, Traian Nord, Aleea Platanilor, nr. 40;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galaţi, U.T.R. 13, str. Stelei, nr. 11;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parcare și parc Țiglina II aferent bloc E6”;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind identificarea și evaluarea clădirilor și terenurilor neîngrijite de pe raza Municipiului Galați în vederea aplicării impozitului majorat;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Galați în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din unităţile de învăţământ preuiniversitar de stat și particular din municipiul Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Galaţi în consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
18. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz şi servitute de trecere subterană şi supraterană în favoarea Societății FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD S.A. – SDEE GALAȚI, pentru terenul proprietate publică a municipiului Galați, în suprafață de 1 mp, situat pe str. Constructorilor, nr. 29;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Poliția Locală Galați, pe anul 2017;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 61/28.02.2013 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii ce vor putea fi finanţate în condiţiile accesării unui împrumut, cu modificările şi completările ulterioare;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 26, str. Română, nr. 208;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea către Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a bunurilor și echipamentelor din cadrul proiectului Centrul de zi pentru copii cu autism în Municipiul Galați;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Str. Traian, Nr. 441–O (T43, P4, Lot 2/1/1);
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, Str. Mioriței, nr. 39;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

25. Proiect de hotărâre privind acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat din Municipiul Galați, în perioada iunie 2015 – iulie 2016;
Inițiator proiect: Ionuț Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2014 privind aprobarea cofinanțării în anul 2014 a proiectului de investiții „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, în perioada 2014-2020”;
Inițiator proiect: Cristian Sorin Enache – Viceprimarul municipiului Galați

27. Interpelări, intervenții, cereri;

28. Diverse.

SECRETARUL MUNICIPIULUI GALAȚI,
Radu Octavian Kovacs