DISTRIBUIȚI

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul local al municipiului Galaţi, în data de 10 08 2017, orele 1000, în sala de ședințe a Consiliului Județului Galați, din strada Eroilor, nr. 7B, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Galați 2016-2025;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru serviciul social „Creșa nr. 1” și pentru serviciul social „Creșa nr. 36” din cadrul Centrului Financiar Creșe Galați, a organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Financiar – Creșe Galați;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul Multifuncțional de Recuperare “Kids” din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a organigramei si a statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sf. Spiridon” Galaţi;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

5. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului ”bloc Cristal” din domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului Județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local Galați;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri”;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a clădirii Căminul pentru persoane vârstnice Sfântul Spiridon”;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea performanței energetice a clădirii Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2017;
Inițiator proiect: Ionuț-Florin Pucheanu – Primarul municipiului Galați

10. Interpelări, intervenții, cereri;

11. Diverse.”

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentInformare
Articolul următorProgram ZIUA MARINEI