DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în data de 25.02. 2019, ora1430, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galați nr. 691 din 13 decembrie 2017 aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre Judeţul Galaţi, în calitate de lider şi Municipiul Galaţi, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”;

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 725/19.12.2018 de aprobare a realizării proiectului „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați” și a cheltuielilor legate de proiect.”