DISTRIBUIȚI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, în data de 28.03.2019, la ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat;

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților;

3. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat;

4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local ales pe listele Partidului Alianța Liberalilor și Democraților;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale administrate și finanțate de la bugetul local al municipiului Galați, pentru anul 2019;

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 41 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Pictor Iosif Iser, nr. 16E;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Tecuci, nr. 292;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu la Grădinița cu Program Prelungit „Prichindel”;

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 668/19.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a Bicicletelor – Galați Velocity”;

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 207/29.06.2010 privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea unor categorii de terenuri proprietate privată a municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 221,5 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Apollon, nr. 7;

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 91 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Călinului, nr. 19A;

13. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 4012 mp, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Calea Prutului, nr. 11C;

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Galați în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini ale serviciului de administrare și exploatare, pentru talciocul din municipiul Galați;

16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2020, pentru clădirea situatăîn Galați, str. Fraternității, nr. 9;

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului cu privire la accesul și circulația utilajelor și autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiul Galați”;

18. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în extravilanul municipiului Galați, Tarla 133, Parcela 471/1, Lot 1;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare rețea apă potabilă OL Dn 400 mm, Strada Domnească – tronson Strada Brigadierilor- Strada Eroilor + Dn 250 mm + Dn 200 mm, Strada Domnească – tronson Bl. N6 – Magazin Winmarkt”;

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 321/27.08.2015 privind însușirea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL;

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, în suprafață de 18,04 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 21, bl. R1, parter;

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 27,90 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 19, bl. C15, aferent spațiului nr. 1;

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 45,40 mp, intravilan, proprietate privata a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 19, bl. C15, aferent spațiului nr. 3;

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren în suprafață de 43,22 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 39, str. Traian Vuia, nr. 29, bl. J8, parter;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Poliția Locală Galați;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor, nr. 88P;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Țiglina I – Sistematizare zona Colegiului Național Mihail Kogălniceanu;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea achiziționării a 50 de autobuze electrice hibrid în Municipiul Galați prin accesarea de fonduri prin apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1 – Axa prioritară 4;

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, bd. Marea Unire, nr. 3B;

32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor bunuri, aflate în proprietatea municipiului Galați, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați;

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 291/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul „Anvelopare Școală Gimnazială nr. 40 Iulia Hașdeu”, cu modificările și completările ulterioare;

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru unele servicii conexe realizate de către Societatea CALORGAL S.A. Galați;

35. Proiect de hotărâre privind acordarea concediului suplimentar personalului Poliției Locale Galați;

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Basarabiei, nr. 121B;

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați;

38. Proiect de hotărâre privind instituirea organizării și desfășurării evenimentului „Zilele Municipiului Galați”;

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați;

41. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;

42. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați a unei părți din imobilul “Cantină”, situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 25;

43. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 425/30.08.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Renovare imobil, str. Crizantemelor nr. 6, Galați”;

44. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 547/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocul de locuințe A5, scara 6, Str. Brăilei nr. 205, Municipiul Galați”;

45. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 369/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C4, aferent asociației de proprietari nr.530 din Municipiul Galați”;

46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C6C, aferent asociației de proprietari nr.271 din Municipiul Galați;

47. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 131/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C21 aferent asociației de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;

48. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 132/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul” Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc C22, aferent asociației de proprietari nr.208 din Municipiul Galați”;

49. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 133/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD1, aferent asociației de proprietari nr.113 din municipiul Galați”;

50. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 134/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD2, aferent asociației de proprietari nr.113 din municipiul Galați”;

51. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 135/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD3, aferent asociației de proprietari nr.113 din municipiul Galați”;

52. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 136/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CD4, aferent asociației de proprietari nr.113 din Municipiul Galați”;

53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 371/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ”Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc CL3, aferent asociației de proprietari nr.188 din Municipiul Galați”;

54. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 137/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe, bloc D, Centru, aferent asociației de proprietari nr.140 din Municipiul Galați;

55. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 548/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe D, str. Milcov nr. 25 din Municipiul Galați;

56. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 138/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc E7, aferent asociaţiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

57. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 139/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc E8, aferent asociaţiei de proprietari nr. 208 din Municipiul Galați”;

58. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 372/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc G2, aferent asociaţiei de proprietari nr. 283 din Municipiul Galați”;

59. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 373/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc G3, aferent asociaţiei de proprietari nr. 283 din Municipiul Galați”;

60. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 550/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe M, str. Albatros nr. 1, Municipiul Galați”;

61. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 553/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice la blocul de locuințe PR3A, Bd-ul Galați nr. 5, Municipiul Galați”;

62. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 374/29.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc PR6, scara 1 aferent asociaţiei de proprietari nr. 570 din Municipiul Galați”;

63. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 140/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe – bloc SD9C, aferent asociaţiei de proprietari nr. 322 din Municipiul Galați”;

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă – Etapa I”;

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare centru intermodal de transport în municipiul Galați”;

66. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 716 /2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul,,Reabilitarea, extinderea și dotarea ambulatoriului de specialitate al Spitaluluide psihiatrieElisabeta DoamnaGalați”;

67. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea din bugetul municipiului Galați a programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive, în baza legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului;

68. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui protocolului de colaborare dintre Serviciul Public Ecosal Galați și Asociația Animal Society;

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare finale și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului la Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galați;

70. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

71. Interpelări, intervenții, cereri;

72. Diverse.