DISTRIBUIȚI

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în data de 20.05.2019, la ora 14.00, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2019 – trimestrul I;

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului – sală de spectacole – aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, către Poliția Locală a Municipiului Galați;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 720/19.12.2018 privind aprobarea Planului acțiunilor socio – culturale, sportive și civice, pentru anul 2019, cu modificările și completările ulterioare;

4. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galați cu Federația Română de Box pentru realizarea evenimentului Campionatul European de box juniori, masculin și feminin, ediția 2019;

5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Galați cu Fundația Comunitară Galați pentru realizarea evenimentului SemiMaraton Galați, ediția a VI-a; ”