DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”b” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 13.08.2019, ora 1530, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de oportunitate pentru achiziționarea a 40 autobuze noi, EURO 6;

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 328 din 18.07.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000,00 lei;

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Contractului de credit între Municipiul Galați și CEC Bank SA, aprobat prin H.C.L. nr. 351/27.07.2017.