DISTRIBUIȚI

În conformitate cu art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”b” și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galați, în data de 14 01 2020, orele 1500, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 551/12.12.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros, nr. 1 din Municipiul Galați”;

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 – Etapa I”;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe E7/E8/C21/C22, str. Regiment 11 Siret, nr. 27/35/29/31 din Municipiul Galați”.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentDe la PLUS Galati
Articolul următorCraiasa zapezilor