DISTRIBUIȚI

“CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) și (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul local al Municipiului Galaţi, în data de 09 07 2018, orele 1100, sala de ședințe a Primăriei Municipiului Galați, din strada Domnească, nr. 54, având următoarea ordine de zi:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 28 Mihai Eminescu”;
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 368/27.06.2018 privind repartizarea a două locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați;
3. Interpelări, intervenții, cereri;
4. Diverse.”