DISTRIBUIȚI

Coronavirus: Comisia salută adoptarea de către Consiliu a instrumentului SURE în valoare de 100 miliarde de euro
Comisia Europeană salută acordul încheiat între statele membre în cadrul Consiliului cu privire la regulamentul de instituire a unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE)Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••. Decizia de astăzi reprezintă un pas important în lupta comună a UE împotriva consecințelor socioeconomice ale pandemiei de coronavirus.
Sprijinul financiar acordat statelor membre în cadrul SURE va deveni disponibil odată ce toate statele membre își vor fi asumat și vor fi semnat în mod voluntar acorduri de garantare cu Comisia. Apoi, inițiativa SURE va deveni operațională, iar UE va fi în măsură să sprijine statele membre în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă și a lucrătorilor afectați de pandemia de coronavirus prin acordarea de împrumuturi în valoare de până la 100 de miliarde de euro în condiții avantajoase.
Aceste împrumuturi vor contribui la finanțarea programelor de lucru cu normă redusă ale statelor membre și a altor măsuri similare, precum și a unor măsuri de sănătate auxiliare la locul de muncă, instituite pentru a se asigura că lucrătorii și persoanele care desfășoară o activitate independentă continuă să primească un venit adecvat, iar întreprinderile își mențin personalul și se asigură că acesta poate lucra într-un mediu sigur.
Prin protejarea capacității de producție a economiilor noastre, SURE va contribui, de asemenea, la o redresare mai rapidă și completă odată ce urgența sanitară va fi depășită.
Noul coronavirus: Comisia stimulează activitățile de cercetare și de inovare urgent necesare cu încă 122 de milioane de euro
Comisia a mobilizat încă 122 de milioane EUR din programul său de cercetare și de inovare, Orizont 2020Căutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, pentru activitățile de cercetare urgent necesare în ceea ce privește noul coronavirus. Noua cerere de exprimare a interesului contribuie la angajamentul în valoare de 1,4 miliarde EUR al Comisiei în favoarea inițiativei „Răspunsul mondial la coronavirusCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••”, lansată de președinta Ursula von der Leyen la 4 mai 2020.
Noua cerere de exprimare a interesului este cea mai recentă din seria unor acțiuni de cercetare și de inovare finanțate de UECăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în vederea combaterii coronavirusului. Ea completează acțiunile anterioare vizând dezvoltarea de metode de diagnosticare, de tratamente și de vaccinuri prin consolidarea capacității de a producție și prin implementarea unor soluții ușor disponibile pentru a rezolva rapid nevoile urgente. De asemenea, ea va îmbunătăți înțelegerea impactului comportamental și socioeconomic al pandemiei.
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Mobilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a combate această pandemie prin testări, tratamente și măsuri preventive. Pentru a reuși să combatem coronavirusul, însă, trebuie să înțelegem, de asemenea, cum afectează aceasta societatea noastră, precum și care ar fi modul optim de implementare rapidă a acestor intervenții. Trebuie să explorăm soluții tehnologice pentru a produce mai rapid echipamente și materiale medicale, pentru a monitoriza și a preveni răspândirea bolii, precum și pentru a asigura o mai bună îngrijire a pacienților.”
Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a adăugat: „Sprijinim autoritățile din domeniul sănătății, profesioniștii din domeniul sănătății și publicul larg din toate statele membre în ceea ce privește combaterea crizei cauzate de coronavirus. În acest scop, implementăm tehnologii și instrumente inovatoare care pot fi utilizate rapid pentru prevenție, pentru tratamente optime și pentru redresarea în urma acestei pandemii, precum și pentru a ne pregăti să facem față urmărilor sale. Printre acestea se numără soluții și tehnologii digitale, precum telemedicina, datele, inteligența artificială, robotica și fotonica.”
Proiectele finanțate în temeiul prezentei cereri de exprimare a interesului ar trebui să transforme procesele de fabricație în vederea producerii rapide de materiale și de echipamente medicale vitale necesare pentru testare, tratare și prevenire, precum și să dezvolte tehnologii medicale și instrumente digitale pentru a îmbunătăți detectarea, supravegherea și îngrijirea pacienților. Noile activități de cercetare vor folosi cunoștințele obținute de la grupuri mari de pacienți (cohorte) din întreaga Europă, iar o mai bună înțelegere a impactului comportamental și socioeconomic al pandemiei de coronavirus ar putea contribui la îmbunătățirea strategiilor de tratament și de prevenire.
Termenul de depunere a propunerilor este 11 iunie 2020, deoarece cererea de exprimare a interesului se va concentra pe obținerea de rezultate rapide. Europa și lumea în general au nevoie urgentă de soluții inovatoare pentru limitarea și atenuarea pandemiei, precum și pentru o mai bună îngrijire a pacienților, a supraviețuitorilor, a grupurilor vulnerabile, a personalului medical din prima linie și a comunităților acestora. Din acest motiv, Comisia are ca scop să permită demararea cât mai rapidă a activităților de cercetare, prin intermediul unor termene mai scurte de pregătire a propunerilor și de evaluare a acestora.
Noile soluții trebuie să fie disponibile și accesibile ca preț pentru toți, în conformitate cu principiile răspunsului mondial la coronavirus. În acest scop, Comisia va include clauze de partajare rapidă a datelor în acordurile de grant care rezultă în urma acestei noi cereri, pentru a se asigura că rezultatele și constatările pot fi utilizate imediat.

Context
Această nouă cerere specială de exprimare a interesului din cadrul programului Orizont 2020 vine în completarea unor acțiuni anterioare de sprijinire, cu 48,2 milioane EUR, a 18 proiecteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• privind dezvoltarea de metode de diagnosticare, de tratamente, de vaccinuri și de măsuri de pregătire pentru epidemii, precum și a celor 117 milioane EUR investite în 8 proiecteCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• în domeniul diagnosticării și al tratării prin Inițiativa privind medicamentele inovatoare și a măsurilor de sprijinire a ideilor inovatoareCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• prin intermediul Consiliului european pentru inovare. Ea implementează acțiunea 3 a Planului de acțiune ERAvsCoronaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• („Spațiul European de Cercetare contra corona”), un document de lucru rezultat în urma dialogurilor dintre serviciile Comisiei și instituțiile naționale.
Noua cerere de exprimare a interesului va acoperi cinci domenii, cu următoarele bugete orientative:
1. Transformarea proceselor de fabricație în vederea producerii de materiale și de echipamente medicale vitale (23 de milioane EUR)
2. Tehnologii medicale, instrumentele digitale și analize de inteligență artificială pentru a îmbunătăți supravegherea și îngrijirea la niveluri ridicate de maturitate tehnologică (56 de milioane EUR)
3. Impacturile comportamentale, sociale și economice ale răspunsurilor la pandemie (20 de milioane EUR)
4. Cohorte paneuropene relevante pentru COVID-19 (20 de milioane EUR)
5. Colaborarea dintre cohortele existente la nivelul UE și la nivel internațional cu relevanță pentru COVID-19 (3 milioane EUR)
Studiile de cohortă observă de obicei grupuri mari de indivizi, înregistrând expunerea lor la anumiți factori de risc pentru a găsi indicii cu privire la posibilele cauze ale bolii. Ele pot fi studii prospective, colectând date pe măsură ce avansează, sau pot fi studii de cohortă retroactive, care analizează date deja colectate.