DISTRIBUIȚI

În cadrul angajamentului său de a proteja consumatorii online, Comisia Europeană a coordonat o acțiune de verificare a site-urilor web, cu scopul de a afla care dintre acestea expun consumatorii din UE unor conținuturi care promovează afirmații false sau produse contrafăcute în contextul pandemiei de coronavirus.
Rezultatele arată că, în urma apelului lansat de Comisie, platformele au eliminat sau blocat milioane de anunțuri publicitare sau listări de produse înșelătoare. Acțiunea de verificare – efectuată de Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC) – a constat din două părți: o examinare de înalt nivel a platformelor online și o analiză aprofundată a unor anunțuri publicitare și site-uri web specifice referitoare la produse foarte solicitate din cauza coronavirusului.
Didier Reynders, comisarul pentru justiție, a declarat: „Principalele platforme online au răspuns pozitiv apelului lansat de Comisia Europeană de a combate escrocheriile și ofertele înșelătoare și au demonstrat un angajament clar privind eliminarea conținutului dăunător. Cu toate acestea, după cum a arătat acțiunea de verificare desfășurată recent, comercianții necinstiți găsesc în continuare noi modalități de a exploata vulnerabilitățile consumatorilor, de a eluda controalele algoritmice și de a crea noi site-uri web. În contextul unei pandemii mondiale, trebuie să fim conștienți de acest lucru în calitate de consumatori – nu există remedii miracol disponibile online. Sunt recunoscător autorităților naționale pentru protecția consumatorilor care sunt în continuare puternic mobilizate și colaborează cu Comisia pentru protejarea consumatorilor online.”
Constatări principale
Autoritățile pentru protecția consumatorilor din 27 de țări au participat la examinarea de înalt nivel a platformelor și au trimis 126 de răspunsuri atât în ceea ce privește societățile cu care Comisia a fost în contact permanent, cât și alți actori naționali. S-a acordat o atenție deosebită examinării ofertelor privind măștile și bonetele de protecție, gelurile hidroalcoolice, kiturile de testare, precum și produsele alimentare, suplimentele alimentare și produsele nealimentare cu presupuse efecte de vindecare a afecțiunilor cauzate de coronavirus.
În 38 de cazuri, autoritățile din cadrul Rețelei CPC au descoperit o serie de oferte sau anunțuri publicitare dubioase referitoare la produse promovate în mod înșelător în contextul pandemiei de coronavirus, afirmații generale conform cărora un produs era în măsură să prevină sau să vindece infecția, precum și prețuri excesive. În plus, examinarea a arătat că comercianții necinstiți utilizează noi practici agresive care fac mai dificilă detectarea lor, cum ar fi afirmații implicite privind proprietățile de vindecare ale produselor prin intermediul imaginilor sau ilustrațiilor grafice sau chiar cuvinte ortografiate greșit în mod intenționat pentru a evita filtrele de text automate.
În general, examinarea a demonstrat că schimburile actuale dintre Comisie și principalele platforme online dau roade. De exemplu, Google a blocat sau a eliminat peste 80 de milioane de anunțuri publicitare legate de coronavirus (la nivel mondial); eBay a blocat sau a eliminat peste 17 milioane de listări de produse de pe piața sa mondială care încălcau normele UE în materie de protecție a consumatorilor; iar Amazon a observat o scădere cu 77 % în comparație cu luna martie a numărului săptămânal de noi listări de produse care conțin afirmații legate de coronavirus.
Acțiunea de verificare aprofundată a vizat 268 de site-uri web, dintre care 206 au fost marcate pentru investigații ulterioare în legătură cu posibile încălcări ale legislației UE privind protecția consumatorilor.
• 88 de site-uri web conțineau produse însoțite de afirmații privind o presupusă vindecare sau presupuse efecte preventive împotriva coronavirusului;
• 30 de site-uri web conțineau afirmații inexacte cu privire la penuria de produse;
• 24 de site-uri web au fost suspectate de practici neloiale pentru a obține prețuri excesive.
De asemenea, acțiunea de verificare a indicat că, în 39 de cazuri, prețul de vânzare și prețul unitar nu erau afișate într-un mod lipsit de ambiguități, ușor de identificat și clar lizibil. În plus, autoritățile din cadrul Rețelei CPC au observat, de asemenea, că nu li s-au furnizat consumatorilor informații clare și complete cu privire la toate aspectele relevante, cum ar fi identitatea comerciantului (pe 58 de site-uri web), adresa geografică a sediului comerciantului (pe 62 de site-uri web) sau datele de contact ale comerciantului (pe 58 de site-uri web).
Următoarele etape
Astăzi, Comisia și-a actualizat recomandările adresate consumatorilor și a solicitat platformelor să rămână vigilente și să își continue eforturile în vederea furnizării unui feedback periodic Comisiei și autorităților pentru protecția consumatorilor. Comisia va coordona cooperarea dintre autoritățile din cadrul Rețelei CPC și registrele de domenii, cărora li se poate solicita să elimine site-urile web dăunătoare.
În plus, Comisia își va continua cooperarea și schimburile de informații cu organismele de autoreglementare din domeniul publicității privind dezvoltarea de instrumente automate pentru detectarea anunțurilor publicitare înșelătoare.
Context
De la începutul lunii martie, Comisia a depus eforturi pentru a proteja consumatorii online împotriva escrocheriilor și a practicilor comerciale frauduloase în contextul pandemiei de coronavirus. În cadrul acestei activități, Rețeaua CPC – o rețea UE de autorități responsabile cu asigurarea respectării legislației UE în materie de protecție a consumatorilor în vederea protejării intereselor acestora – a fost de acord să desfășoare rapid o nouă acțiune de verificare, în special, în legătură cu coronavirusul.
Rețeaua CPC desfășoară anual acțiuni de verificare la nivelul UE pe baza unui chestionar comun elaborat de Comisia Europeană. Detalii privind acțiunea de verificare anterioară pot fi găsite aici.
Informații suplimentare
Comisia va continua să ofere recomandări consumatorilor și comercianților, să monitorizeze practicile comerciale frauduloase și să publice pe acest site web actualizările relevante, împreună cu toate informațiile referitoare la activitatea sa de prevenire a escrocheriilor legate de coronavirus care îi vizează pe consumatori.
Raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării: Europa este capabilă să conducă tranzițiile către economia verde și către tehnologia digitală
Comisia a publicat cel mai recent raport privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării, care analizează performanțele Europei în context mondial. Raportul evidențiază faptul că cercetarea și inovarea sunt necesare pentru a sprijini o creștere a întreprinderilor, a regiunilor și a țărilor care să fie sustenabilă și favorabilă incluziunii și să garanteze că eforturile de consolidare a sistemelor de inovare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate, nu lasă pe nimeni în urmă.
De asemenea, raportul evidențiază atât importanța faptului de a se asigura că europenii au competențele potrivite, din punctul de vedere al noilor revoluții tehnologice, cât și rolul semnificativ al politicii de cercetare și inovare în ceea ce privește consolidarea productivității întreprinderilor, care duce în mod sustenabil la crearea de valoare și de locuri de muncă. În special, ediția din 2020 a raportului bienal prezintă 11 recomandări de politică menite a veni în sprijinul oamenilor, al planetei și al prosperității.
Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Cercetarea și inovarea constituie esența reacției la criza fără precedent cu care ne confruntăm și pot contribui semnificativ la redresarea economică. Raportul din 2020 privind performanțele din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării demonstrează că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru realizarea tranzițiilor către economia verde și către tehnologia digitală de care are nevoie Europa. Programul Orizont 2020 și viitorul program Orizont Europa au un rol esențial în această transformare.”
UE se numără printre principalii actori în ceea ce privește producția și excelența în domeniul științei. De exemplu, dintre publicațiile științifice din întreaga lume cel mai des citate pe tema climei, 25 % provin din UE, la fel ca 27 % dintre publicațiile științifice cel mai des citate în domeniul bioeconomiei. De asemenea, în ceea ce privește cererile de brevete din aceste două domenii, UE deține o poziție de lider, cu 24 % în domeniul climei și 25 % în domeniul bioeconomiei. Totuși, sunt necesare eforturi suplimentare pentru transformarea rezultatelor cercetării în soluții sustenabile care pot fi comercializate, pentru crearea unui Spațiu european de cercetare puternic și pentru sporirea eficacității sistemelor de cercetare publice. Totodată, deoarece digitalizarea transformă cercetarea și inovarea, o combinație corectă de politici ar trebui să stimuleze tehnologia profundă și competențele digitale ale cercetătorilor, să promoveze știința deschisă și să asigure realizarea de investiții suficiente în infrastructuri de date de înaltă calitate. Grație abordării orientate spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor sale, precum și datorită parteneriatelor europene, Orizont EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, următorul program-cadru pentru cercetare și inovare al UE, va avea un rol esențial în intensificarea și direcționarea eforturilor în materie de cercetare și inovare.
Date fiind excelența și performanțele de înalt nivel ale UE în ceea ce privește cercetarea și inovarea bazate pe știință, raportul privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării prezintă 11 recomandări de politică grupate în jurul a trei piloni principali:
• cercetare și inovare pentru un spațiu sigur și echitabil pentru omenire;
• cercetare și inovare pentru o poziție de lider mondial;
• cercetare și inovare pentru impact economic și societal.
Împreună, aceste recomandări deschid calea către îndeplinirea, prin intermediul cercetării și al inovării, a obiectivelor de dezvoltare durabilă și către integrarea lor în politici și inițiative ale UE care vor contribui la o Europă echitabilă, neutră din punct de vedere climatic și digitală, sporind totodată competitivitatea întreprinderilor și regiunilor europene.

Context
Raportul privind performanțele UE din domeniul științei, din cel al cercetării și din cel al inovării analizează dinamica din domeniul cercetării și din cel al inovării și performanțele Europei în ceea ce privește știința și inovarea și factorii care le motivează. Raportul combină analiza macroeconomică bazată pe indicatori cu cercetarea analitică aprofundată, textul elaborat fiind adresat atât persoanelor interesate de cercetare și inovare, cât și celor care creează politici economice și financiare și analiștilor. Aceasta este a treia ediție a publicației bienale a Direcției Generale Cercetare și Inovare a Comisiei Europene. Ediția precedentă (din 2018) este disponibilă aici.