DISTRIBUIȚI

Comisia recomandă pași și măsuri în direcția elaborării unei abordări comune la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de coronavirus. La momentul oportun, instrumentele digitale pot juca un rol important în eliminarea treptată a măsurii de izolare, dacă acestea respectă normele UE și sunt bine coordonate.
RecomandareaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• stabilește un proces în vederea adoptării împreună cu statele membre a unui set de instrumente, axat pe două dimensiuni:
• o abordare paneuropeană coordonată privind utilizarea aplicațiilor mobile pentru a permite cetățenilor să ia măsuri eficace și mai specifice de distanțare socială, precum și pentru avertizare, prevenire și localizare a contacților și
• o abordare comună pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date anonimizate și agregate privind localizarea mobilă.
Recomandarea stabilește principiile esențiale pentru utilizarea acestor aplicații și a datelor din punctul de vedere al securității datelor și al respectării drepturilor fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor.
Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Tehnologiile digitale, aplicațiile mobile și datele privind mobilitatea au un potențial enorm de a ajuta la înțelegerea modului în care se răspândește virusul și de a reacționa eficient. Prin această recomandare, am pus în mișcare o abordare coordonată la nivel european pentru utilizarea acestor aplicații și date, fără a compromite normele UE în materie de respectare a vieții private și de protecție a datelor, evitând astfel fragmentarea pieței interne. Europa este mai puternică atunci când acționăm împreună.”
Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a adăugat: „Trebuie să lucrăm acum împreună pentru a depăși această criză fără precedent. Comisia sprijină statele membre în eforturile lor de combatere a virusului și vom acorda în continuare sprijin pentru strategia de ieșire din criză și pentru redresare. Pe parcursul întregului proces, vom continua să asigurăm respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Normele europene în materie de protecție a datelor sunt cele mai stricte din lume și sunt adecvate și în contextul crizei, oferind excepții și flexibilitate. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile de protecție a datelor și vom prezenta în curând orientări privind implicațiile asupra vieții private.”
O abordare comună coordonată pentru utilizarea aplicațiilor de urmărire
De la izbucnirea pandemiei, Comisia a sprijinit cu fermitate statele membre în eforturile lor de combatere a răspândirii noului coronavirus. Serviciile Comisiei au analizat eficacitatea soluțiilor bazate pe aplicații pentru a combate criza, precum și impactul acestora asupra protecției datelor. Elementul central al recomandării de astăzi este propunerea de creare a unui set de instrumente comune pentru o abordare coordonată comună privind utilizarea aplicațiilor pentru telefoanele inteligente, care să respecte pe deplin standardele UE de protecție a datelor. Setul de instrumente va consta din:
• specificații pentru asigurarea eficacității aplicațiilor mobile de informare, avertizare și localizare din punct de vedere medical și tehnic;
• măsuri de evitare a proliferării aplicațiilor incompatibile, de sprijinire a cerințelor de interoperabilitate și de promovare a soluțiilor comune;
• mecanisme de guvernanță care trebuie aplicate de autoritățile din domeniul sănătății publice și cooperarea cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor;
• identificarea bunelor practici și a mecanismelor pentru schimbul de informații cu privire la funcționarea aplicațiilor și
• schimbul de date cu organismele publice epidemiologice relevante, inclusiv transmiterea de date agregate către ECDC.
Pentru a veni în sprijinul statelor membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private. Comisia ține în permanență legătura cu Comitetul european pentru protecția datelor pentru a avea o imagine de ansamblu asupra prelucrării datelor cu caracter personal la nivel național în contextul crizei provocate de coronavirus.
O abordare comună pentru anticiparea și modelarea răspândirii virusului
Totodată, setul de instrumente se va concentra pe elaborarea unei abordări comune pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date de localizare mobile, anonimizate și agregate. Scopul este de a analiza modelele de mobilitate, inclusiv impactul măsurilor de izolare asupra intensității contactelor și, implicit, asupra riscurilor de contaminare. Aceasta va fi o contribuție importantă și proporțională pentru instrumentele de modelare a răspândirii virusului și va oferi perspective în sensul dezvoltării de strategii pentru redeschiderea societăților.
Comisia a început deja discuțiile cu operatorii de telefonie mobilăCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• la 23 martie 2020 cu scopul de a acoperi toate statele membre. Datele vor fi complet anonimizate și transmise Centrului Comun de Cercetare (JRC) pentru prelucrare și modelare. Acestea nu vor fi partajate cu terți și vor fi stocate numai atât timp cât criza este în curs de desfășurare.
Etapele următoare
Până la 15 aprilie 2020, statele membre vor elabora, împreună cu Comisia, un set de instrumente pentru o abordare paneuropeană privind aplicațiile mobile în colaborare cu Comitetul european pentru protecția datelor. Pentru a sprijini statele membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private. Statele membre ar trebui să raporteze cu privire la măsurile pe care le-au luat până la 31 mai 2020 și să pună măsurile respective la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei pentru o evaluare inter pares. Comisia va evalua progresele înregistrate și va publica rapoarte periodice începând din iunie 2020 și pe tot parcursul crizei, recomandând acțiuni și/sau eliminarea treptată a măsurilor care nu mai sunt necesare.
Politica antitrust: Comisia oferă orientări privind condițiile în care se va permite cooperarea limitată între întreprinderi, în special în ceea ce privește medicamentele esențiale folosite în spitale pe durata epidemiei de coronavirus
Comisia Europeană a publicat astăzi, 8 aprilie, Comunicarea privind un cadru temporarCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••, prin care a oferit orientări în materie de legislație antitrust întreprinderilor care cooperează ca răspuns la situațiile de urgență legate de actuala epidemie de coronavirus. În acest context, Comisia emite și o „scrisoare de conformitate” privind un proiect specific de cooperare ce vizează evitarea situațiilor de penurie de medicamente esențiale folosite în spitale.
Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Trebuie să ne asigurăm că spitalele dispun de suficiente medicamente esențiale pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Pentru a evita riscul unei penurii de produse și servicii esențiale și rare din cauza creșterii fără precedent a cererii în contextul pandemiei, este necesar ca întreprinderile să coopereze și ca această cooperare să se realizeze cu respectarea normelor europene în materie de concurență. Prin urmare, pentru a asigura aprovizionarea, vom pune de urgență la dispoziția întreprinderilor orientări și asigurări suficiente astfel încât să facilităm inițiativele de cooperare care stimulează fabricarea de produse cu o cerere ridicată. Cadrul temporar adoptat astăzi explică firmelor când și cum pot obține orientări sau asigurări scrise în conformitate cu normele noastre în materie de concurență.”
Tot astăzi, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, prezintă orientăriCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• pentru a optimiza aprovizionarea și disponibilitatea medicamentelor în timpul epidemiei de coronavirus.
Comunicarea privind cadrul temporar
Epidemia de coronavirus a dus la apariția unui șoc general la nivelul ofertei, ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare, și a unei creșteri bruște a cererii, cauzate în principal de o creștere puternică a cererii pentru anumite produse și servicii, în special în sectorul medical.
Aceste circumstanțe riscă să genereze o penurie de produse medicale esențiale, situație care s-ar putea agrava odată cu evoluția pandemiei. Este vorba, în special, de medicamentele și echipamentele medicale care sunt utilizate pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Urgențele în materie de aprovizionare provocate de epidemia de coronavirus pot apărea și în ceea ce privește alte bunuri și servicii esențiale, din alte sectoare decât cel medical.
Pentru a aborda în timp util aceste șocuri cu caracter excepțional și a evita penuria, este posibil ca întreprinderile să fie nevoite să se coordoneze rapid, astfel încât să poată depăși sau, cel puțin, atenua efectele crizei, în beneficiul final al cetățenilor. Acest lucru ar putea să necesite, la rândul său, reorientarea sau intensificarea producției în cel mai eficient mod posibil. De exemplu, este posibil ca întreprinderile să fie nevoite să se coordoneze în ceea ce privește producția, gestionarea stocurilor și, eventual, distribuția de medicamente, astfel încât nu toate întreprinderile să se concentreze pe unul sau mai multe medicamente, neglijându-se alte medicamente care ar rămâne sub nivelul optim de producție. O astfel de coordonare ar fi contrară normelor antitrust în condiții normale. În contextul unei pandemii precum cea de coronavirus, o astfel de coordonare poate însă aduce beneficii importante cetățenilor.
Cadrul temporar oferă orientări în materie de legislație antitrust societăților care doresc să coopereze temporar și să își coordoneze activitățile pentru a-și intensifica producția în cel mai eficient mod și pentru a optimiza aprovizionarea, în special, cu medicamentele de care spitalele au nevoie urgentă.
În special, Comunicarea privind cadrul temporar explică principalele criterii pe care Comisia le va folosi în evaluarea acestor posibile proiecte de cooperare.
Întreprinderile au responsabilitatea de a-și evalua singure legalitatea acordurilor încheiate și a practicilor aplicate. Cu toate acestea, având în vedere situația excepțională, Comisia a inițiat un dialog cu întreprinderile și cu asociațiile profesionale pentru a le ajuta să își evalueze legalitatea planurilor de cooperare și a instituit garanții adecvate împotriva efectelor anticoncurențiale pe termen mai lung.
În majoritatea situațiilor, sunt suficiente îndrumările orale pe care Comisia le-a oferit întreprinderilor în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, Comisia este pregătită, de asemenea, să ofere în mod excepțional întreprinderilor asigurări în scris (prin scrisori de conformitate) în ceea ce privește proiecte specifice de cooperare care trebuie puse în aplicare rapid pentru a combate în mod eficace epidemia de coronavirus, în special în cazul în care persistă incertitudini cu privire la compatibilitatea acestor inițiative cu legislația UE în materie de concurență.
Scrisoarea de conformitate
De asemenea, Comisia recurge pentru prima dată la procedura prevăzută în comunicare, adresând o scrisoare de conformitate asociației Medicines for Europe(link is external), fosta European Generics Medicines Association. Scrisoarea de conformitate vizează un proiect specific de cooperare, pe bază voluntară, între producătorii de medicamente – atât membri, cât și nemembri ai asociației – menit să abordeze problema riscului de a ne confrunta cu o penurie de medicamente esențiale folosite în spitale pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Societățile farmaceutice generice produc cea mai mare parte a medicamentelor esențiale de care este în prezent nevoie în spitale, de urgență și în cantități mari, pentru a evita penuria.
În circumstanțele actuale, această cooperare temporară pare, într-adevăr, justificabilă în temeiul legislației antitrust a UE, având în vedere obiectivul său și garanțiile instituite pentru a se evita preocupările legate de nerespectarea legislației în materie de concurență și atât timp cât cooperarea se desfășoară în limitele comunicate Comisiei.
Normele de concurență nu pot fi încălcate sub pretextul crizei
În același timp, Comisia subliniază că, în aceste circumstanțe excepționale, este mai important ca oricând ca întreprinderile și consumatorii să beneficieze de protecție în temeiul legislației în materie de concurență. Prin urmare, va continua să monitorizeze îndeaproape și în mod activ evoluțiile relevante ale pieței pentru a detecta întreprinderile care profită de situația actuală pentru a încălca legislația antitrust a UE, fie prin acorduri anticoncurențiale, fie abuzând de poziția lor dominantă.
Context
Comisia va aplica comunicarea începând cu data de 8 aprilie și până la noi dispoziții.
Pentru toate informațiile actuale referitoare la aplicarea normelor antitrust în perioada pandemiei de coronavirus, părțile interesate pot accesa pagina web a DG COMP dedicată acestui subiect. Site-ul conține, de asemenea, detalii cu privire la modul cum se pot obține îndrumări din partea DG COMP privind respectarea legislației UE în materie de concurență referitoare la inițiativele specifice de cooperare avute în vedere de părțile interesate.