DISTRIBUIȚI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Facultatea de Litere
Departamentul de Literatură, Lingvistică și Jurnalism
în colaborare cu:
Arhiepiscopia Dunării de Jos
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”
Asociația Română de Istorie a Presei
Societatea de Științe Istorice din România
Asociația Istoricilor din Republica Moldova
Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia)
organizează
Conferinţa Internaţională
Cultura şi Presa în Spaţiul European
cu tema
Jurnaliști și scriitori în tranșeele
Marelui Război
Ediţia a IX-a
Galați, 26-27 mai 2017
Parteneri media:
Consiliul științific:
Acad. Costa ROȘU, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina (Serbia)
Prof. univ. dr. Ilie RAD, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
Conf. univ. dr. Răduț BÎLBÎIE (general de brigadă), Academia Forțelor Terestre, Sibiu
Conf. univ. dr. Gabriela RUSU PĂSĂRIN, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Comitetul organizatoric:
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Membri:
Prof. dr. Zanfir ILIE, director Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați
Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Drd. Eugenia NOTARESCU, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
PROGRAM
Vineri, 26 mai 2017
10.30 – 11.00 – Sosirea și înregistrarea participanților – Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos (str. Domnească, nr. 141, Galați)
11.00 – 12.00 – Deschiderea oficială a celei de-a IX-a ediții a Conferinței Internaționale Cultura și presa în spațiul european
Cuvânt de salut:
– Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, președinte al Asociației Române de Istorie a Presei
– IPS dr. Casian CRĂCIUN, Arhiepiscop al Dunării de Jos
– Prof. univ. dr. ing. Iulian BÂRSAN, rector al Universității „Dunărea de Josˮ din Galați
– Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER, decan al Facultății de Litere, Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galați
– Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, director al Departamentului Literatură, Lingvistică și Jurnalism, Facultatea de Litere, Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galați
– Oficialități locale
12.00 – 12.30 – Conferința cu tema Ioan Slavici: între loialismul pro-habsburgic și devotamentul național, susținută de prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, prorector al Universității „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
12.30 – 13.00 – Conferința cu tema Onisifor Ghibu și problema ardelenilor, prizonieri de război în Rusia, susținută de conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
13.00 – 13.45 – Vizitarea Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos
14.00 – 15.45 – Masa de prânz
16.00 – 16.30 – Vizionare film documentar Drumul de glorie al armatei române
16.30 – 16.45 – Prezentări de carte
16.45 – 17.00 – Pauză de cafea
17.00 – 19.30 – Dezbateri pe secțiuni
20.00 – 22.00 – Cina
Sâmbătă, 27 mai 2017
08.00 – 17.00 – Excursie de documentare la Mărăști, Mărășești, Soveja
Dezbateri pe secțiuni
1. Memorialistica Marelui Război – (AS 103) – moderatori: lect. univ. dr. Laurențiu ICHIM; dr. Dan Cristian IONAȘCU.
– Lect. univ. dr. Andrei Alexandru ACHIM, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Erwin Rommel pe frontul românesc în 1917 din punctul de vedere al propriei memorialistici.
– Conf. univ. dr. Cătălin NEGOIȚĂ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Alexandru Averescu și „manevra de la Flămânda”.
– Lect. univ. dr. Simona FORTIN-BĂLĂNOIU, Universitatea din București, George Topîrceanu, Memoriile de război: între infern și recuperarea umanității.
– Dr. Dan Cristian IONAȘCU, Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galați, Memorialistica combatanţilor din Primul Război Mondial.
– Prof. dr. Zanfir ILIE, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”, Un gazetar gălățean despre Marele Război. George Munteanu și mărturiile sale despre Galații anilor 1916-1918.
– Conf. univ. dr. Gabriela RUSU-PĂSĂRIN, Universitatea din Craiova, „Divizia de la Cerna”. De pe front în captivitate (1916-1918). Amintiri – Gânduri – Impresii. Reprezentări sociale și autoreprezentare în efectul „oglinzilor” referențiale.
– Cercet. Irina SPIRESCU, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Medicul-jurnalist Avram Steuerman-Rodion. Experiența dramatică a frontului.
– Dr. Carmen UNGUR-BREHOI, Liceul „Don Orione”, Oradea, „Zile trăite” – Marele Război văzut de episcopul orădean Roman Ciorogariu.
– Marius MITROF, Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Garabet Aburel și amintirile de război.
– Drd. Andreea TOMA, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Memorialiștii evrei în Primul Război Mondial.
– Lect. univ. dr. Laurențiu ICHIM, Universitatea „Dunărea de Josˮ din Galați, Un memorial de război –„Amintiri din luptele de la Turtucaiaˮ.
2. Publicații și gazetari în Primul Război Mondial – (AS 105) – moderatori: prof. asoc. dr. Nicolae MELINESCU; lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA.
– Prof. asoc. dr. Nicolae MELINESCU, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Nu numai europenii au produs eroi.
– Dr. Carmen IONESCU, manager Agenţia de presă Rador – Radio România, Roumagence, victimă colaterală a Primului Război Mondial.
– Lect. univ. dr. Ștefana-Oana CIORTEA-NEMȚIU, Universitatea de Vest, Timișoara în timpul Primului Război Mondial. Imaginea reflectată în paginile cotidianului „(Neue) Temesvárer Zeitung”.
– Lect. univ. dr. Traian BRĂTIANU, Universitatea „Andrei Şaguna” Constanţa, Primul Război Mondial în presa dobrogeană.
– Asist. univ. dr. Ioana-Tatiana CIOCAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Imagini ale Primului Război Mondial în publicațiile locale sibiene.
– Lect. univ. dr. Enache TUȘA, Universitatea „Ovidius” Constanța, Dobrogea în timpul Primului Război Mondial și a ocupației germano-bulgare. O reflectare a evenimentelor în presa centrală a epocii.
– Conf. univ. dr. Andrei DUMBRĂVEANU, Universitatea de Stat din Moldova, Propaganda imperială rusă în Primul Război Mondial în paginile revistei „Noutățile Eparhiei de Chișinău”.
– Lect. univ. dr. Raluca TUDOR, Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, Nicolae Iorga în războiul informaţional. Reprezentările românilor şi aliaţilor în editorialele din „Neamul românesc”, 1916-1918.
– Lect. univ. dr. Petrica PAȚILEA, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, „Adevĕrul“ și Marele Război.
3. Portrete de jurnaliști și scriitori – (AS 211) – moderatori: lect. univ. dr. Dana BOGDAN; cercet. șt. dr. Maria DANILOV.
– Prof. asoc. Pompiliu COMȘA, Universitatea Apollonia, Iași, Gheorghe Eminescu, ultimul descendent apropiat şi purtător, pe linie masculină, al numelui Eminescu.
– Lect. univ. dr. Florian BICHIR, Universitatea de Stat din Pitești, Din tranșee la parada de la 23 august.
– Lect. univ. dr. Sorin Gheorghe SUCIU, Universitatea Sapientia, Vasile Voiculescu sau moartea Zimbrului.
– Cercet. șt. dr. Viviana MILIVOIEVICI, Academia Română – Filiala Timișoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, Timișoara, Participarea lui Sever Bocu la Primul Război Mondial.
– Drd. Daniela TURCU (BOBU), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Panait Istrati, militant socialist în timpul Primului Război Mondial.
– Cercet. șt. dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie a Moldovei, Poetul basarabean Ion Buzdugan (Nică Românaș). Corespondență de pe front (1915-1917).
– Lect. univ. dr. Daniela BOGDAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Mihail Sadoveanu – gazetar, scriitor și participant în Primul Război Mondial.
– Dr. Elena CHIABURU, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Editorialele lui Athos – Alexandru Osvald Teodoreanu, în ziarul „Opinia”, Iași (1916 – 1918).
– Lect. univ. dr. Oana CONTOMAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Presa românească în timpul Marelui Război. Jurnaliști „pro-antantiști” versus jurnaliști „pro-centriști”.
– Prof. dr. Iulian BITOLEANU, Colegiul Național „Anastasescu”, Roșiorii de Vede, Camil Petrescu, jurnalist în Primul Război Mondial.
4. Primul Război Mondial reflectat în operele literare – (AS 213) – moderatori: prof. univ. dr. Simona ANTOFI; conf. univ. dr. Oana CENAC.
– Lect. univ. dr. Imola Katalin NAGY, Universitatea Sapientia Cluj-Napoca, Războiul din tranşeele sufletului: Mănăstirea neagră de Aladár Kuncz.
– Prof. univ. dr. Odette ARHIP, Universitatea Ecologică București; Asist. univ. dr. Cristian ARHIP, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi, Sub semnul lui Ares.
– Prof. univ. dr. Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Primul Război Mondial în romanul românesc interbelic. Modele europene ale scriiturii și perspectiva particularizantă.
– Lect. univ. dr. Daniela CRĂCIUN, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Intelectualii italieni şi războiul.
– Prof. Marian ANTOFI, Școala gimnazială nr. 22, Galați, Un roman despre război. Cezar Petrescu – „Întunecare”.
– Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Camil Petrescu: Proiecții ficționale ale Primului Război Mondial în discursul romanesc.
– Conf. univ. dr. Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Camil Petrescu…în tranșeele Primului Război Mondial.
– Dr. Elena Bondor, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Ziarul „Neamul Românesc” (1916-1919) şi „universul literar” al frontului.
– Lect. univ. dr. Matei DAMIAN, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Ocheade literare spre Marele Război