DISTRIBUIȚI

• LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI – DEPARTAMENTUL MOLDOVA
• ACADEMIA DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA
– Institutul de Ştiinţe Juridice şi Politice
• UNIVERSITATEA „APOLLONIA” IAŞI
• UNIVERSITATEA DE STAT DIN CHIŞINĂU
– Facultatea de jurnalism şi Ştiinţele comunicării

DE LA FRAŢI LA FRAŢI
Nr. 8-9/ 2015

REDACŢIA ŞI COORDONAREA:
Prof. univ. dr. Constantin Marinescu Prof. univ. dr. Vasile Burlui

Publicaţie periodică

Iaşi
Redactarea tehnică şi computerizată – Drd. Ionel Pintilii
ISSN: 2343 – 9661

Colegiul de Redacție:

Președinte: Acad. (RM) Constantin Marinescu
Președinți de Onoare: Prof. univ. dr. Vasile Burlui
Acad. (R.M.) Victor Crăciun

Vicepreședinți: Prof. univ. dr. hab. Victor Moraru (RM)
Prof. univ. dr. Constantin Frosin
Conf. univ. dr. Georgeta Stepanov (RM)
Prof. dr. Ştefan Manea (Dir. gen. „Hofigal”)
Conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu (RM)
Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie
Prof. univ. dr. Georgeta Siniţchi
Prof. dr. Ilie Zanfir
Conf. univ. dr. Coriolan Păunescu
Medic Primar Elena Marinescu

Secretariatul general: Col. (r) drd. Ionel Pintilii
Prof. univ. asoc. Pompiliu Comșa

Membri de Onoare: Acad. Constantin Toma
Acad. Răzvan Teodorescu
Acad. Mihai Cimpoi (RM)
Acad. Alexandru Roşca(RM)
Acad. Nicolae Dabija(RM)
Prof. univ. dr. Ion Agrigoroaie
Prof. univ. dr. Vlad Galin-Corini (Canada)

Membri: Prof. univ. dr. Const. Fătu
Prof. univ. dr. hab. Gh. Bobână (RM)
General (r) dr Mircea Chelaru
Conf. univ. dr. Paul Gorban
Conf. univ. dr. Ion Dănilă
Conf. univ. dr. Dumitru Popa
Prof. ec. Ioan Străjan
Dr. Farm. Chim. Raiciu Anca Daniela
Prof. dr. Catinca Agache (Germania)
Prof. dr. Viorel Enea
Prof. Sterian Vicol
Prof. Areta Moşu
Prof. dr. Miluţă Bortă (S.U.A.)
Prof. univ. asoc. Ady Cristi
Prof. Gr. I Ana Huțanu

C u p r i n s

Cuvânt înainte, acad. Const. Gh. Marinescu ………………………………………………………………………..9
Capitolul I – Colaborare interacademică Iaşi-Chişinău
1.Rememorări privind activitatea desfăşurată pe meleagurile Basarabiei, C. Gh. Marinescu…….11
2.Valenţe ale colaborării dintre Universitatea „Apollonia” şi Universitatea de Stat din Republica Moldova, Ionel Pintilii …………………………………………………………………………………………………….16
3.Colaborare cultural ştiinţifică pe axa Iaşi-Chişinău şi Galaţi. Rolul Universităţii „Apollonia”. Interviu acordat de acad. Const. Marinescu, domnului Cornel Simighian, Redactor şef, revista „Nova Apollonia” …………………………………………………………………………………………………………..18
4.„Nu poate să existe catedră universitară fără cercetare”, interviu cu prof. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu (R.M.), Constantin Marinescu …………………………………………………………………….20
5.A 25-a Sesiune științifică a Universității „Apollonia”. Considerațiuni cu privire la Secțiunea a IV-a: Științe Socio-Umane, Ecologie, Cultură, Const. Gh. Marinescu……………………………………23
Capitolul II – Personalităţi
1.Prof. univ. dr. Vasile Burlui, un promotor de înaltă competenţă a cercetării ştiinţifice medico-stomatologice şi social-umane, acad. Ion Dediu, acad. Const. Gh. Marinescu ………………………..26
2.Acad. Solomon Marcus, Const. Gh. Marinescu ……………………………………………………………….32
3.Acad. Solomon Marcus, Alex. Amititeloaie …………………………………………………………………….36
4.Acad. Conatantin Toma, C. Gh. Marinescu …………………………………………………………………….39
5.Mesaje cordiale la aniversarea acad. C. Gh. Marinescu …………………………………………………….41
5.Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie – La Aniversare , C. Marinescu ……………………………..43
6.Prof. grad I – Corneliu Pandele, Const. Gălăţeanu ……………………………………………………………45
Capitolul III – Literatură, Cultură, Educaţie
1.Poezia, ca drum spre cunoaştere, Nicolae Dabija (R.M.)……………………………………………………50
2.O încheiere cu aduceri aminte despre Italia și acad. C. Gh. Marinescu,Victor Crăciun ………..53
3. Semiotica aplicată – prilej de confuzii și contradicții în termeni, Constantin Frosin…………….60
4.Opera academicianului Vasile Alexandrescu Urechia, un model de abordare interdisciplinară, Zanfir Ilie ………………………………………………………………………………………………………………………68
5.Traduire: En haut comme en bas… faux traité de religion… pour traducteurs, Const. Frosin…73
6.Italia în Istoria şi Cultura Românilor, C. Gh. Marinescu,…………………………………………………..81
7.Valoarea şi actualitatea umanismului renascentist, Miluţă Th.Bortă (S.U.A)………………………83
8.Caz şi necaz sau Vasile Alecsandri şi Bacăul, Ioan Dănilă ………………………………………………..85
9.Gestul jertfelnic al poetului national în apărarea valorilor şi aspiraţiilor româneşti, Pompiliu Comşa……………………………………………………………………………………………………………………………88
10.Poetul naţional Mihai Eminescu în conştiinţa gălăţenilor, Zanfir Ilie…………………………………93
11.Alexandru Davila promotor al afirmării dramaturgiei naţionale, Ionel Pintilii…………………….97
12.Eminescu – Eternitatea unei rostiri, Zanfir Ilie………………………………………………………………99
13.Evoluţia în timp a publicităţii, Coriolan Păunescu …………………………………………………….103
14. Comentariu privind atitudinea şi opiniile despre statutul Limbii românei literare, Petru Butuc (R.M.)………………………………………………………………………………………………112
15.Al. Husar – figură emblematică a vieții universitare și culturale ieșene, naționale, Catinca Agache…………………………………………………………………………………………………………………………115
16.Interviu acordat de prof. univ. dr. Const. Frosin, C. Gh. Marinescu ………………………………..125
17.Libertatea în educaţie în toate formele ei, Viorel Enea ………………………………………………….129
Capitolul IV – Comunicare
1.Comunicarea interculturală: repere actuale, Silvia Moraru (R.M.) …………………………………..131
2.Comunicarea între creştini şi musulmani – trecut, prezent şi perspective, Mihail Orzeaţă…………………………………………………………………………………………………………………………135
3.Aspecte ale consolidării omogenității și promovării diversității în discursul mediatic, Mihail Guzun (R.M.)………………………………………………………………………………………………………………..142
4.Aspecte privind abordarea mediatică a conflictului din estul Republicii Moldova (Transnistria), Mihai Lescu (R.M.) ………………………………………………………………………………………150
5.Influenţa mass-media asupra evoluţiei Crizei din Ucraina, Mihail Orzeaţă…………………………157
6.Carenţele comunicării între puterile statului de drept, din societatea românească contemporană, Miluţă Bortă, Chicago (SUA)………………………………………………………………………………………….162
7.Limbaj şi comunicare – abordare interdisciplinară, Pompiliu Comşa…………………………………165
8.Societatea globalizată. Comunicarea în instituţiile publice. Cultura şi comunicarea instituţională, Romică Bălan …………………………………………………………………………………………..173
9.Massmedia din Republica Moldova angajată în procese de democratizare a societății, Andrei Dumbrăveanu (R.M.) ………………………………………………………………………………………..179
10.Contribuții ale populaţiei aflată în migrație la dezvoltarea comunicării interculturale, Mariana Roșca (R.M.) ……………………………………………………………………………………………………………….184
11.Cooperare și comunicare între instituțiile statului: posibilitate sau realitate?, Rodica Ciobanu (R.M.), Veronica Bujor (R.M.) ……………………………………………………………………………………….190
12.Ecosofia – integrator de științe și comunicare interdisciplinară, Ion Sîrbu(R.M.) …………….199
13.Jurnalismul: eroziunea identității?, Conf. univ. dr. Andrei Dumbrăveanu(R.M.)………………206
14.Percepții privind abordarea problemelor sociale în presă, Georgeta Stepanov(R.M.)…………211
15.Bariere de comunicare în activitatea nursing, Tatiana Spătaru (R.M.) …………………………….222
16.Rolul revistei „Nova Apollonia” în comunicarea universitară și apolloniană, Cornel Simighian……………………………………………………………………………………………………………………..231
17.Comunicarea în spaţiul ştiinţific laic a Î.P.S. dr. Antonie Plămădeală. Epistolar cu academicianul Constantin Gh. Marinescu, Pompiliu Comşa, Petru Butuc ……………………………234
Capitolul V – Istorie
1.„Puterea prin Unire” – poeţii „Micii Uniri”: contribuţii, participări, afilieri programatice – Mihai Cimpoi (R.M.)……………………………………………………………………………………………………..240
2.Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia în conştiinţa românilor, Const. Marinescu, Elena Marinescu ……………………………………………………………………………………………………………………243
3.Dimensiunea românească a existenţei în viziunea lui Mircea Vulcănescu, Gheorghe Bobână (R.M.) ………………………………………………………………………………………………………………………..249
4.Celebrarea eroului Baba Novac – căpitan al voievodului Mihai Viteazul, la 414 ani de la martiriul său, din 5 februarie 1601, Nicolae C. Grosu………………………………………………………..260
5.Ţăranul veteran – eroul uitat al trecutelor războaie, Romică Bălan,…………………………………..263
6.Contribuţia familiei Hurmuzaki din Bucovina la înfăptuirea Unirii Principatelor Române şi a unităţii culturale a românilor, Ion Muscalu ………………………………………………………………………266
7. Mișcarea de „desfacere a Unirii” de la Iași, din 3/15 aprilie 1866, Vasile Diacon ……………..272
8.„E ziua de Unire dintre frați” Constantin Cloșca ……………………………………………………………278
9.Ecoul Unirii Principatelor în conştiinţa naţională şi europeană, Ionel Pintilii …………………….282
10.Ion Petru Culianu, un alt geniu român sacrificat, Liliana Pavel ………………………………………284
Capitolul VI – Sociologie, Ecologie, Politologie, Drept
1.Relația dintre cultura generală, cultura politică și competența, probitatea profesională a sociologului și ziaristului contemporan, Vasile Burlui, Constantin Gh. Marinescu ……………….287
2.Fundamentele interdisciplinarităţii în Geriatrie, Georgeta Siniţchi, Elena Marinescu…………..291
3.Opinii privind Campania electorală și consideraţii asupra rezultatelor alegerilor, Ionel Pintilii………………………………………………………………………………………………………………………….295
4.Previziune şi prognoză în sociologia medicală, Georgeta Siniţchi ……………………………………301
5.Considerațiuni privind sondajele sociologice în campaniile electorale din România post-decembristă, Dumitru Popa ……………………………………………………………………………………………305
6.Actualitatea și necesitatea Ecologiei sociale, Ion Sîrbu(R.M.) …………………………………………310
7.Strategii globaliste și șanse identitare, Ioan Weidner Ciurea (Germania)…………………………..321
8.Branding de țară: aspecte definitorii, Sergiu Teodor (R.M.) …………………………………………….325
9.Securitatea etniei române în contextul globalizării, al noilor amenințări și riscuri, Ion Sîrbu (R.M.) ……………………………………………………………………………………………..328
10.Implicaţiile Interpolului în combaterea infracţiunilor de mediu, Sterpu Vladimir (R.M.)……333
11.Gazele de şist – ameninţare ecologică sau ajutor economic? Pompiliu Comşa…………………338
12.Contribuţii româneşti la fundamentarea conceptuală a drepturilor omului, N. Morozan ……345
13.Factorul uman: garant al ordinii juridice?, Rodica Ciobanu (R.M.) ………………………………..352
Capitolul VII – Liga Culturală Română – Departamentul Moldova la a XXV-a aniversare
1.Istoricul „Ligii Culturale Române” – Departamentul Moldova, Georgeta Siniţchi ……………..363
2.Defăimarea ţării şi a naţiunii – un delict constituţional tolerat, Alexandru Amititeloaie……..373
3.Activitatea „Ligii Culturale Române în perioada interbelică, Ionel Pintilii ………………………..377
4. Mesaje la aniversarea Departamentului Moldova al „Ligii Culturale Române” …………………379
Capitolul VIII – Recenzii
1.In Memoriam: Octavian Ionescu (1901-1990), C. Gh. Marinescu …………………………………….384
3.Franţa în istoria şi cultura românilor, autor: Const. Gh. Marinescu, Elena Prus (R.M.) ……….386
4.O carte-oglindă a unei personalități: Nicolae Dabija, Catinca Agache ……………………….389
5.Relațiile româno-italiene. Istorie și cultură, autor: Constantin Marinescu, Const. Frosin …..393
6.Confruntarea diplomaţiei şi a opiniei publice din România cu oponenţii Tratatului de la Trianon, în problema Transilvaniei. Trecut şi prezent, autor: Const. Gh. Marinescu, Constantin Cloşcă …………………………………………………………………………………………………………………………397
7.Cultură şi Conştiinţă Naţională, autor Ionel Pintilii, Const. Gh. Marinescu ……………………….399
8.Interogaţii finite, autor: Coriolan Păunescu, Vasile Burlui, C. Gh. Marinescu ……………………401
9.Confruntarea diplomaţiei şi a opiniei publice din România cu oponenţii Tratatului de la Trianon, în problema Transilvaniei. Trecut şi prezent, autor: C. Gh. Marinescu, Liviu Crăcană………………………………………………………………………………………………………………………..403
10.Bătălia pentru Ardeal: autor: Ion Bojan, Constantin Marinescu, Elena Marinescu………….408
11.Semiotică şi comunicare poetică postmodernistă, autor: Paul Gorban, Vasile Burlui, Const. Gh. Marinescu ………………………………………………………………………………..411
Capitolul IX – Varia
1.Behavioral Belief and attitude for using herbal medicine to improve health status, Mona El-shafie (King Saud University, K S A), Hala Hassan El-sayed (Egypt) …………………………………413
2.Hofigal – companie specializată în cercetarea ştiinţifică farmaceutică şi fabricarea produselor farmaceutice, exclusiv natural, Daniela Raiciu …………………………………………………422