DISTRIBUIȚI
    Fundația Progress, în parteneriat cu Biblioteca Județeană ″V.A. Urechia″ Galați organizează în perioada 24-25 martie 2015, la Centrul de formare din cadrul bibliotecii, „Cursul de formare în metodologia Povestirilor Digitale”, în cadrul proiectului „Silver Stories” („Povestiri de Argint”) finanțat de Uniunea Europeană prin programul Leonardo da Vinci.
     Grupa de curs va fi formată din 9 persoane, membre ale mai multor asociații, ONG-uri și instituții publice gălățene. În urma participării la acest curs de poveștiri digitale, cursanții vor realiza în programul Windows Maker o povestire digitală după un scenariu propriu, aceștia putând folosi la rândul lor această metodă în activitățile și proiectele lor profesionale. Cursul va fi susținut de bibliotecarul-trainer Titina-Maricica Dediu de la Biblioteca Județeană Galați.
       Silver Stories (2013-2015) este un parteneriat ce cuprinde universități și organizații nonguvernamentale din șase țări, condus de către Universitatea din Brighton (Marea Britanie), care vizează cercetarea și formarea de profesioniști în metodologia poveștirilor digitale, implicarea părților interesate și educația, în vederea formării de formatori din rândul persoanelor care lucrează cu grupuri vulnerabile din comunitate. Prin intermediul poveștirilor digitale, aceste categorii defavorizate pot folosi mijloacele tehnologiei informatice și ale Internetului, contribuind astfel la creșterea abilității acestora de a se integra mai bine în comunitate.
            Povestirile se bazează pe experiențele de viață proprii și au ca scop stimularea creativității și însușirea unor abilități digitale. Ele pot avea un efect terapeutic pentru că permit împărtășirea unor experiențe personale într-o manieră creativă, artistică. 
 
 
Florina Diaconeasa
Sef Serviciu Relatii cu Publicul
Biblioteca V.A. Urechia Galati