DISTRIBUIȚI
Deputații stabilesc ținte ambițioase pentru o utilizare mai eficientă și mai curată a energiei
Deputații sunt gata să negocieze ținte obligatorii cu miniștrii UE pentru a atinge 35% eficiență energetică și 35% energie din surse regenerabile în consum, până în 2030.

Parlamentul a confirmat propunerea comisiei parlamentare de a avea o țintă obligatorie de 35% de eficiență energetică în UE, un minimum de 35% din surse regenerabile în consumul brut final de energie și, respectiv, de 12% în transport, până în 2030.

Pentru a atinge aceste ținte generale, statele membre trebuie să își stabilească propriile ținte care să fie monitorizate și realizate conform unei alte propuneri legislative, votate separat, privind guvernanța uniunii energetice.

Rezoluția privind sursele regenerabile a fost aprobată cu 492 voturi la 88 și 107 abțineri.

Eficiența energetică : țintă obligatorie de minimum 35% 

În ceea ce privește eficiența energetică, Parlamentul a votat pentru o țintă obligatorie de minimum 35% și pentru ținte naționale indicative.

Acest target trebuie calculat pe baza consumului estimat de energie în 2030, conform modelului PRIMES (care simulează consumul de energie și sistemul de alimentare cu energie în UE).

Propunerea legislativă privind eficiența energetică a fost aprobată cu 485 voturi la 132 și 58 abțineri.

Energie regenerabilă: o țintă de 35%

În votul privind o altă propunere legislativă, adoptată cu 492 voturi la 88 și 107 abțineri, deputații au spus că 35% din consumul de energie în Europa în 2030 trebuie să fie din surse regenerabile. Trebuie fixate, de asemenea, ținte naționale de la care statele membre se pot abate cu maximum 10%, în anumite condiții.

Transport: mai mult combustibil bio avansat, eliminarea graduală a uleiului de palmier până în 2021

În 2030, fiecare stat membru va trebui să se asigure că 12% din energia consumată în transporturi vine din surse regenerabile. Contribuția așa numiților carburanți bio de “prima generație” (din alimente și plante alimentare) va trebui limitată la nivelul 2017 cu un maximum de 7% în transport. Deputații vor de asemenea să interzică utilizarea uleiului de palmier din 2021.

Partea combustibililor bio avansați (care au un impact mai mic asupra utilizării terenurilor decât cei din alimente), combustibili regenerabili pentru transport de origine non-biologică, combustibili bazați pe reziduuri și electricitatea din surse regenerabile trebuie să fie cel puțin 1,5% în 2021, crescând până la 10% în 2030.

Biomasa

Deputații vor ca schemele de sprijin pentru energia regenerabilă din biomasă să fie create astfel încât să evite utilizarea nesustenabilă a biomasei pentru producția de energie dacă există utilizări mai bune sau materiale, întrucât carbonul stocat în lemn ar putea fi eliberat în atmosferă prin ardere pentru încălzire. Pentru generarea de energie, prioritatea ar trebui acordată arderii reziduurilor și resturilor lemnoase.

Staţiile de încărcare

Până în 2022, 90% dintre stațiile de încărcare pe drumurile transeuropene trebuie să fie echipate cu puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice, spun deputații.

Energia generată de consumatori și comunitățile energetice 

Parlamentul dorește ca toți consumatorii care produc energie în spațiile lor și care ar urma să poată consuma această energie și să instaleze sisteme de stocare fără taxe, suprataxe sau contribuții.

Mandatul de negociere pentru deputați cere statelor membre să evalueze barierele existente pentru consumul energiei produse în spațiul consumatorului, să promoveze acest consum și să se asigure că toți consumatorii, mai ales gospodăriile, pot să se alăture unor comunități pentru energie regenerabilă fără să facă subiectul unor condiții și proceduri nejustificate.

Planuri naționale și rolul Comisiei

Pentru a atinge obiectivele uniunii energetice trebuie ca fiecare stat membru să notifice Comisia până la 1 ianuarie 2019 și apoi la fiecare zece ani despre planurile sale naționale privind energia și politica climatică. Primul plan trebuie să se refere la perioada 2021 – 2030, iar următoarele trebuie să acopere perioada de zece ani care urmează.

Comisia va evalua planurile naționale integrare și poate face recomandări sau lua măsuri de remediere dacă consideră că au fost făcute progrese insuficiente sau acțiunile luate nu sunt destule.

Propunerea de raport privind guvernanța uniunii energetice a fost aprobată cu 466 voturi la 139 și 38 abțineri.

Citate

Jose Blanco Lopez (S&D, ES), raportor pentru regenerabile a spus: “Comisia a fost prea timidă în propunerea sa. Dacă Europa vrea să își respecte angajamentele luate la Paris de a lupta împotriva schimbării climatice și a conduce tranziția energetică, trebuie să facem mai mult. Parlamentul a putut obține un consens larg pentru ținte semnificativ mai mari în 2030. Am reușit să întărim consumul propriu ca un drept, să aducem siguranță și certitudine pentru investitori, să creștem ambiția pentru decarbonizare în sectorul de transport, precum și în cel de încălzire. Decarbonizarea nu afectează creșterea economică. Dimpotrivă, aduce competitivitate, activitate economică și locuri de muncă.”

Miroslav Poche (S&D, CZ), raportor pentru eficiența energetică a spus: “Eficiența energetică este una din dimensiunile cheie ale strategiei UE pentru uniunea energetică. O politică ambițioasă în acest domeniu va contribui la atingerea obiectivelor climatice și energetice precum și la creșterea competitivității. Este și una dintre cele mai bune metode de combatere a sărăciei energetice în Europa.”

Michele Rivasi (Greens/EFA, FR), co-raportor pentru guvernanță, a spus : „Parlamentul European a luat o poziție istorică, conformă cu angajamentele UE privind politica climatică. Este pentru prima dată când legislația europeană a integrat o țintă de 35% pentru energiile regenerabile și o țintă de 35% pentru eficiența energetică până în 2030, o strategie privind metanul și obligații de luptă împotriva sărăciei energetice. Această politică va ajuta la dezvoltarea unei independențe energetice reale, va crea locuri de muncă și va asigura investițiile.

Alături de coerență, propunerea privind guvernanța va oferi o platformă pentru dialog între societatea civilă, autoritățile locale și guverne. Această transparență este necesară pentru a putea combate lobbyurile și oligopolurile energetice. Un interes este mai mare decât toate celelalte: viitorul planetei și al locuitorilor săi!”

Claude Turmes (Greens/EFA, LU), co-raportor pentru guvernanță a spus: “După acordul foarte slab luat de Consiliu în decembrie privind pachetul privind energia curată sunt mândru că Parlamentul a contribuit azi la refacerea credibilității UE privind politica climatică. O mai mare ambiție privind sursele regenerabile, eficiența energetică și un sistem puternic de guvernanță bazat pe un buget de carbon vor contribui la realizarea unei economii de zero carbon în 2050 și la atingerea obiectivelor din Acordul de la Paris. Parlamentul va arăta un front unit în negocierile cu Consiliul.”

Ce urmează

Negocierile cu Consiliul pot începe imediat, întrucât acesta și-a adoptat documentele de poziție privind eficiența energetică la 26 iunie și energiile regenerabile și guvernanța uniunii energetice la 18 decembrie.

Informații suplimentare
Raluca Viviana HULUBAN
redactia-RO@europarl.europa.eu
+32 (0) 498 98 33 34
+32 (0) 2 28 41498 (Bruxelles)
+33 (0) 3 881 74715 (Strasbourg)