DISTRIBUIȚI

Comunicat de presă

Primăria municipiului Galați informează că, în calitate de partener în cadrul proiectului „Dezvoltarea regională și a transportului în zona Dunăre-Marea Neagră către o regiune multiport de acces transnaţională” – DBS Gateway, a organizat, miercuri, 5 iunie 2019, la sediul central, Expoziția itinerantă DBS Gateway Region, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului.

Obiectivul principal al proiectului constă în sprijinirea regiunii Dunăre-Marea Neagră pentru a deveni o poartă de acces atractivă pentru transportul maritim și fluvial între Europa Centrală și Marea Neagră, regiunea Caspică și Orientul Îndepărtat.
În acest sens, partenerii au elaborat următoarele documente strategice și programatice: Viziunea Comună 2040, Foaia de Parcurs, Ghidul de finanțare, Planurile Regionale de Acțiune și Platforma de Cooperare.

Viziunea comună 2040 se bazează pe analiza potențială a regiunii de acces Dunăre-Marea Neagră, fiind un document strategic ce cuprinde liniile directoare comune pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea economică și logistică a regiunii.

Foaia de parcurs cuprinde măsurile proiectate pentru a atinge Viziunea comună 2040 și urmărește transformarea regiunii Dunăre-Marea Neagră într-o regiune atractivă pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare. Într-o listă cuprinzătoare sunt incluse toate măsurile relevante (fie că există deja în planuri generale și strategii sau sunt propuneri noi, adăugate de parteneri).

Ghidul de finanțare oferă informații despre peste 50 de scheme de finanțare relevante la nivel european și național, cu un accent deosebit pe transportul pe căi navigabile. Acesta include, de asemenea, trei exemple concrete de bune practici pentru fiecare țară parteneră pentru a demonstra cu ușurință potențialele oportunități de finanțare prin acțiuni implementate cu succes.

Planurile regionale de acțiune identifică cele mai fezabile proiecte pe termen mediu și lung, pentru a aborda marile provocări ale porturilor și regiunilor, ca parte a întregii imagini a regiunii Gateway DBS.Concentrându-se pe acțiunile regionale concrete și stabilind termenele de implementare, responsabilitățile și pașii necesari, partenerii au identificat necesitățile regiunii privind infrastructura, serviciile, cadrul legal, dezvoltarea afacerilor, inovația/tehnologia, aspecte de marketing, organizare și cooperare.

Platforma de cooperare aduce laolaltă regiunile, factorii interesaţi, iniţiativele și rețelele existente spre beneficiul întregii regiuni Dunăre-Marea Neagră, cu scopul atingerii obiectivelor Viziunii Comune 2040.

Partenerii au implementat o Acțiune pilot care a constat în analiza traseului și urmărirea unui container din China către Serbia prin portul Constanța, luând în considerare și rute alternative, respectiv Galați – Giurgiu și Varna/Burgas – Ruse. Acțiunea pilot a fost documentată printr-o carte de călătorie care a cuprins informații detaliate despre procesele de transport și expediere a unor mărfuri din China către Serbia prin porturile Koper, Rijeka, Bar, Pireu și Constanța.

Valoarea totală a proiectului este de 2.178.450 Euro, din care suma de 160.725 euro reprezintă bugetul total eligibil alocat municipiului Galaţi (85% finanțare nerambursabilă FEDR, 13% cofinanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare de la bugetul local).

Municipiul Galați a organizat în perioada 17-18 mai 2018 cea de-a treia întâlnire transnațională de lucru la care au participat partenerii de proiect, partenerii asociați și membri ai Grupului Local al Factorilor Interesați și a contribuit, alături de ceilalți parteneri, la realizarea Analizei Potențiale a Regiunii DBS Gateway, Viziunii Strategice 2040, Foii de Parcurs, Ghidului de finanțare și a Acțiunii pilot. Planul regional de acțiune al Portului Galați, elaborat de Municipiul Galați, prezintă măsurile și acțiunile identificate pentru realizarea obiectivelor operaționale ale domeniilor de intervenție din Foaia de parcurs și atingerea obiectivelor Viziunii Comune 2040.

Proiectul reunește 10 parteneri financiari și 20 parteneri asociați. Partenerii financiari sunt: Guvernul Regional al Austriei de Jos (Partener Lider), Urban Innovation Viena, Public Ports Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuară din Vukovar, Compania de Infrastructură Portuară din Bulgaria, Municipiul Galați, Municipiul Burgas, Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Ştiinţe Tehnice. Partenerul asociat al Municipiului Galaţi este reprezentat de Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi.

ProiectulDBS Gateway Region, finanţat prin Programul Transnaţional Dunărea, Axa prioritară 3 – Conectivitate mai bună și responsabilitate energetică în Regiunea Dunarii, are o durată de implementare de 30 luni, în perioada 01.01.2017 – 30.06.2019.

Mai multe informaţii despre proiect si despre rezultatele acestuia sunt disponibile pe site-ul Programului Transnațional Dunărea:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dbs-gateway-region.