DISTRIBUIȚI

DISCURSUL AMBASADORULUI ADRIAN ZUCKERMAN LA CONFERINȚA ONLINE ORGANIZATĂ DE CERT-RO

În discursul pe care l-a susținut astăzi în fața experților în securitate cibernetică la Conferința Anuală a Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică din România (CERT-RO), organizată online, Ambasadorul Adrian Zuckerman le-a mulțumit pentru munca depusă în protejarea infrastructurii, în detectarea amenințărilor și pentru răspunsul imediat la atacuri cibernetice. Ambasadorul a subliniat faptul că numai prin colaborare vom putea să îi oprim pe cei care se folosesc de rețelele de telecomunicații pentru a ne amenința securitatea națională, viața privată, economia și drepturile omului.

Cu această ocazie, Ambasadorul a evidențiat evenimentele recente care exemplifică legăturile din ce în ce mai puternice dintre Statele Unite și România, precum semnarea Foii de parcurs în materie de cooperare militară pe zece ani, a Acordului Interguvernamental pentru Proiectul de la Cernavodă, a Acordului cu Banca de Import-Export a S.U.A (ExIm) și a Memorandumului de înțelegere cu privire la rețelele 5G.

În legătură cu acest ultim subiect, Ambasadorul a reamintit participanților că ar fi bine să colaborăm numai cu parteneri în care putem avea încredere. El a atras atenția că nu poate avea loc o regresare de pe calea progreselor pe care le-a făcut România în ultimul an pentru a restaura statul de drept. Ambasadorul a avertizat că cei care au participat la relaxarea legilor justiției și cei care s-au pretat la fapte de corupție „nu vor avea parte de sprijinul nostru!” Textul integral al discursului: https://go.usa.gov/x7rw9

***

AMBASSADOR ZUCKERMAN’S REMARKS AT CERT-RO VIRTUAL CONFERENCE

Thursday, October 22, 2020

In addressing cybersecurity experts at today’s Romanian Community Emergency Response Team (CERT-RO) virtual Annual Conference, Ambassador Adrian Zuckerman thanked them for their work securing infrastructure, detecting threats, and immediately responding to cyberattacks. The Ambassador noted that only working together can we halt those who would use telecommunications to threaten our national security, privacy, economy, and human rights.

The Ambassador also took the opportunity to highlight recent events which illustrate the ever-growing ties between the United States and Romania, such as the signing of the 10 Year Road Map for Military Cooperation, the Intergovernmental Agreement on Cernavodă, the agreement with the U.S. Export-Import Bank, and the signing of the 5G MOU.

On this last issue, the Ambassador reminded participants that we should only work with partners we can trust, cautioning that there can be no backsliding on the advances Romania has made in the last year to restore the rule of law. He warned that those who had participated in the relaxation of anti-crime laws and those who engaged in corrupt conduct “will not have our support.” Read his full remarks here: https://go.usa.gov/x7rwX

***

Public Diplomacy – Press Office
U.S. Embassy-Bucharest
Tel: 004(0) 21 200 3694
Fax: 004(0) 21 2 00 3723
Website: https://ro.usembassy.gov/