DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă în cazul a 14 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:
CAMBURI CONSTANTIN, Primar al comunei Beidaud, Județul Tulcea
INCOMPATIBILITATE: Începând cu anul 2012 deține și exercită simultan funcția de primar și calitatea de persoană fizică autorizată. De asemenea, în perioada 22 iunie – 05 septembrie 2017, a deținut și exercitat funcția de primar simultan cu cea de director într-o societate comercială, respectiv cu calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aceleiași societăți comerciale.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003.

LENȚA MARIA, Primar al comunei Valea Nucarilor, Județul Tulcea
INCOMPATIBILITATE: În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de primar și calitatea de reprezentant al Primăriei în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Valea Nucarilor, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

MANCĂ IONEL, Viceprimar al comunei Zăvoaia, Județul Brăila
INCOMPATIBILITATE: În perioada 27 aprilie 2016 – 23 octombrie 2018 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de reprezentant întreprindere familială, având ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, realizând venituri din activități agricole în valoare de 179.769 lei.
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

TROFIM AURORA, Viceprimar al comunei Crișan, Județul Tulcea
INCOMPATIBILITATE: Începând cu anul 2012 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Crișan (în perioada 20 decembrie 2013 – 13 octombrie 2014), funcția contractuală de asistent medical generalist în cadrul unui cabinet medical individual (în perioada 28 iunie 2016– 29 noiembrie 2017), precum și calitatea de titular întreprindere individuală (în perioada 2016 – 2017).

De asemenea, în perioada 19 decembrie 2014 – 29 iunie 2016 a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Crișan.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) și g) și ale art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ.