DISTRIBUIȚI

A avut loc conferința de lansare a proiectului “Reabilitare zonă istorică, municipiul Galați- Reabilitare imobil strada Domnească nr. 58”, la sediul Primăriei municipiului Galați, strada Domnească nr. 54.
La eveniment au fost invitați reprezentanții Instituției Prefectului, Consiliului Județean, Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, precum și ai instituțiilor de cultură și ai mediului academic gălățean.
Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Operațiunea – Impulsionarea dezvoltării prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, valoarea totală fiind 9 597 016, 49 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Toma Dumitrescu
Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați